Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits promoot huur van schoolgebouwen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 13 september 2016


Scholen kunnen vanaf vandaag een huursubsidieaanvraag indienen bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Huren is in de onderwijswereld nog niet echt ingeburgerd. Door een gebouw te huren kunnen scholen nochtans flexibel en snel bijkomende plaatsen realiseren. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet in een eerste fase 1 miljoen euro huursubsidies om de huur van schoolgebouwen breed mogelijk te maken. Voorheen konden enkel scholen in de erkende capaciteitsgemeenten huursubsidies aanvragen, nu kan elke school in Vlaanderen en Brussel dat.

Vlaanderen kent subsidies toe om de huur van schoolgebouwen mogelijk te maken. De huursubsidies worden toegekend voor een termijn van maximum 18 jaar. Huur is een flexibele gebruiksvorm en kan zorgen voor een vlotte en snelle realisatie van bijkomende plaatsen voor jongeren in de klas. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn in een nieuwe woonwijk waar veel jonge gezinnen komen wonen. Ook in stads­vernieuwingsprojecten is het als schoolbestuur vaak efficiënter om een deel van de infra­structuur te huren in plaats van in eigendom te verwerven.

Voorheen konden enkel scholen in de erkende capaciteitsgemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanspraak maken op huursubsidies om schoolcapaciteit te realiseren. De uitbreiding van het kader naar alle steden en gemeenten past in de uitrol en realisatie van het Masterplan Scholenbouw. Dit jaar is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar over alle onderwijsnetten heen. Het GO! beschikte eerder reeds over de mogelijkheid om schoolgebouwen te huren.

Inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen vanaf vandaag tot het einde van het jaar een huursubsidieaanvraag indienen bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. De Raad van Bestuur van AGION zal de aanvragen inhoudelijk beoordelen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vroeger bouwden we scholen als zouden die voor eeuwig blijven bestaan. Geboortecijfers evolueren, ook het onderwijslandschap en de omgeving rondom een school kunnen veranderen. Een gebouw dat vandaag als school gebruikt wordt, hoeft dat binnen 15 jaar niet meer te zijn of kan later een andere functie krijgen die beter aansluit bij bepaalde maatschappelijke noden op de locatie. De huursubsidies bieden schoolbesturen nieuwe mogelijkheden om hierover na de denken en op een flexibele manier, soms snel soms tijdelijk, extra schoolcapaciteit te realiseren.”

Meer informatie over de oproep: http://www.agion.be/huursubsidies