Vlaams Parlement keurt Duaal Leren in Buitengewoon Onderwijs goed


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 21 november 2018


Vanaf 1 september 2019 zal duaal leren ook mogelijk zijn in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). Het Vlaams Parlement heeft vandaag het decreet op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters goedgekeurd. Met deze beslissing zullen ook jongeren in het buitengewoon onderwijs meer dan nu kunnen leren op de werkvloer.

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op de werkvloer combineren met leren op de schoolbank, op die manier een beroeps- of onderwijskwalificatie halen en zo beter voorbereid worden voor de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden.

Momenteel wordt duaal leren met succes proefgedraaid in 42 studierichtingen in het project ‘schoolbank op de werkplek’. Hier nemen bijna 1100 leerlingen in meer dan 180 scholen aan deel. Ook in het Buitengewoon Secundair onderwijs volgen dit schooljaar al bijna 60 leerlingen dit schooljaar in 29 scholen duaal leren. Dit kunnen ze in de opleidingen ‘Groen- en tuinbeheer’ (32 leerlingen) en ‘Medewerker Fastfood’ (27 leerlingen).

De kennismaking met een onderneming zorgt ervoor dat jongeren sneller bekend zijn met hoe het eraan toegaat op een werkplek wat de overgang naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt. Ook de schoolverlaterstudie van VDAB toont aan dat jongeren uit het BuSO die een Alternerende Beroepsopleiding (ABO-jaar) volgen met een aanzienlijk deel aan werkplekleren een hogere kans op werk hebben in vergelijking met BuSo jongeren die geen ABO volgen. Het volgen van het ABO jaar is nu enkel mogelijk in onderwijsvorm 3 (maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu) na het behalen van de kwalificatiefase. Duaal leren gaat een stapje verder en zal mogelijk zijn zowel in onderwijsvorm 3 als 4 (algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs) in studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt. Scholen hebben de keuze om een duale studierichting aan te bieden, het wordt geen verplichting.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Met deze goedkeuring zorgen we ervoor dat duaal leren niet alleen in het voltijds maar ook in het buitengewoon secundair onderwijs mogelijk wordt. Leerlingen krijgen zo de kans om hun talenten te tonen op de werkvloer en om al doende een kwalificatie te verwerven. Het is goed dat zoveel scholen hun schouders zetten om duaal leren verder uit te bouwen. In het buitengewoon onderwijs zien we zelfs een verzesvoudiging van het aantal scholen dat duaal leren dit schooljaar aanbiedt en een verdubbeling van het aantal leerlingen in die richtingen.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De ervaringen uit de proeftuinen duaal leren zijn zeer positief. Duaal leren combineert het beste van twee werelden en levert gemotiveerde en goed opgeleide jongeren af. Het is dan ook goed dat het systeem mogelijk gemaakt wordt in zoveel mogelijk richtingen. Vandaag in het BuSO, maar wat mij betreft heeft duaal leren potentieel voor het volledige onderwijsnet, bijvoorbeeld voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.”