Vlaamse Regering kent bijkomende middelen toe

De Vlaamse Regering besliste op 30 oktober 2020 om bijkomende middelen toe te kennen om de impact van de coronapandemie op te vangen. 

Er worden middelen voorzien voor scholen en internaten die in de problemen komen omwille van een tekort aan personeelsleden (omwille van ziekte, quarantaine). Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij extra budget ontvangen. Het gaat daarbij om scholen en internaten die kunnen aantonen dat ze een vervanger hebben gevonden en die een aanvraag bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten indienen. 

Budget: 3.043.963 euro voor 2020

4.565.544,25 euro voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. 

Voor de CLB’s komen er extra middelen voor de geïntensifieerde contactopsporing en het programmeren van LARS. 

Budget: 2.572.141 euro tot eind 2020

3.026.568 euro voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021.

Ook krijgen de DKO-academies, de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie, ter compensatie van de kosten voor het kalenderjaar 2020 n.a.v. hygiëne- en veiligheidsmaatregelen eenmalig extra werkingsmiddelen.

Budget: voor respectievelijk DKO, CVO en CBE: 2.225.940 euro, 945.403,8 euro en 255.994,2 euro