Vlaanderen investeert 8,4 miljoen euro in nieuwe schoolinfrastructuur voor Het Sas en De Tjalk in Ekeren


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 28 september 2018


Vlaanderen investeert bijna 8,4 miljoen euro in de verhuizing van twee scholen buitengewoon onderwijs van Antwerpen-Luchtbal naar Ekeren. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist. Het gaat om de scholen Het Sas en De Tjalk. De scholen verhuizen samen met het dienstverleningscentrum voor zorgbehoevenden Sint Jozef. De verhuizing is nodig in het kader van de aanleg van de Oosterweelverbinding en gebeurt in het belang van de leefbaarheid en het welzijn van de leerlingen, de bewoners en het personeel.

Het dienstverleningscentrum Sint Jozef is een gecombineerde zorg- en onderwijscampus voor mensen met een ernstige motorische beperking, verstandelijke beperking en/of zware medische problematiek. Het centrum omvat een school voor lager en secundair buitengewoon onderwijs met bijna 300 leerlingen en een internaat. Er is ook een multifunctionele zorginstelling met dagopvang, begeleiding en therapie. Het centrum telt een 500-tal medewerkers.

De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs beslist de nodige middelen te voorzien, namelijk 8,4 miljoen euro voor de verhuizing van de scholen voor buitengewoon onderwijs Het Sas en de Tjalk van Antwerpen-Luchtbal naar Ekeren. De school- en de zorginstelling liggen vandaag tussen grote verkeersaders waaronder de Ring, de spoorlijn en het Albertkanaal. Door de aanleg van de Oosterweelverbinding zouden de leerlingen, de bewoners en het personeel sterk onder de werkzaamheden lijden. Er is een consensus bereikt dat een verhuizing de beste oplossing is voor de leefbaarheid en het welzijn van deze kwetsbare doelgroepen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft samen met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, de stad Antwerpen en NV De Bam beslist om de volledige campus te verhuizen, de zorginstelling en de scholen krijgen zo een nieuwe stek op stadsgronden op de Rozemaai. Rozemaai is een wijk in het noorden van het district Antwerpen. De locatie tussen de A12 en de Ekerse Steenweg sluit aan bij het zuidwesten van Ekeren.

Er wordt geopteerd voor een nieuwbouw met een inbreng van de instelling zelf, de stad Antwerpen, de nv BAM en de Vlaamse overheid. De opmaak van het voorontwerp start eind dit jaar en zou tegen het voorjaar 2019 klaar moeten zijn. De totale kost van dit project wordt op 32 miljoen euro geraamd.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Door de geplande werken aan de Oosterweelverbinding zorgen we voor nieuwe infrastructuur in Ekeren voor de scholen buitengewoon onderwijs Het Sas en De Tjalk. Onderwijs maakt daar een bedrag van bijna 8,4 miljoen euro voor vrij. De verhuizing gebeurt in het belang van de leefbaarheid en het welzijn van de bijna 300 leerlingen en het personeel van beide scholen buitengewoon onderwijs. Het is de bedoeling om de nieuwe campus in het schooljaar 2021-2022 in gebruik te nemen.”