Vlaanderen mikt in de toekomst op jaarlijks 30.000 Erasmus+ deelnemers


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 26 november 2018


De Europese onderwijsministers keuren vandaag in Brussel de opvolger van het Erasmus+ goed. Via Erasmus+ krijgen jongeren en leerkrachten de kans om in het buitenland te studeren, een andere taal te leren en er levenservaring op te doen. In 2018 waren er ruim 10.000 Vlaamse deelnemers. Europa wil het programma in de toekomst fors uitbreiden en vraagt meer aandacht voor kwetsbare deelnemers. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits mikt in de toekomst op minstens 30.000 deelnemers per jaar.

Erasmus+ is één van de meest zichtbare en gekende acties van de Europese Unie. Dankzij dit programma krijgen studenten de kans om tijdens hun studies in het buitenland ook een andere taal en cultuur te ontdekken. De Europese onderwijsministers hebben vandaag op een bijeenkomst in Brussel hun steun gegeven aan het voorstel tot uitbreiding van de uitwisselingsprogramma’s. De Europese Commissie wil het budget optrekken tot 30 miljard euro, een verdubbeling van het huidige budget. Er zouden tussen 2021 en 2027 tot 12 miljoen Europeanen op Erasmus+ kunnen gaan in plaats van de 4 miljoen in het huidige programma.

De Europese onderwijsministers en de Europese Commissie willen het programma nog versterken. Zo zullen in de toekomst méér studenten uit het technisch- en het beroepsonderwijs aan Erasmus+ kunnen deelnemen en zullen ook leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs die kans krijgen. Voor kwetsbare jongeren wil Europa het niveau van de financiële steun herzien en de ministers willen ook de administratieve rondslomp aanpakken.

Voor het hoger onderwijs worden de Europese Universiteiten opgericht. Dit zijn ambitieuze netwerken van samenwerkende universiteiten en hogescholen waarin studenten moeiteloos en grenzeloos hun studies kunnen combineren. Je studies starten in Vlaanderen, gevolgd door enkele semesters in Frankrijk, om af te sluiten in Finland met een erkend diploma zal geen fictie meer zijn.

Naar boven

Voorstel tot verdubbeling budget voor Erasmus+

Het Europees Parlement krijgt nu de kans om de tekst te analyseren en eigen voorstellen te formuleren. Ondertussen onderhandelen de ministers van Financiën en de regeringsleiders over het beschikbare budget. Erasmus+ wordt net als andere Europese fondsen en programma’s met middelen van de Europese Unie betaald. De Europese Commissie vraagt, om de ambities van Erasmus+ waar te maken, een investering van 30 miljard euro. Dit is een verdubbeling van het huidige budget.

De Europese Commissie zal, in samenwerking met de lidstaten, de details en de bepalingen van het voorstel verder invullen. Tegen eind 2020 moet de Commissie haar huiswerk af hebben. Zo kunnen de lidstaten op 1 januari 2021 met het nieuwe Erasmus+ starten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits die op de vergadering in Brussel het woord neemt in naam van België: “9 op de 10 jongeren vinden het belangrijk om in het buitenland te kunnen studeren en daar ook levenservaring op te doen. In de toekomst mikken we op 30.000 Erasmus+ deelnemers vanuit Vlaanderen per jaar. Nieuw is dat niet alleen leerlingen uit het beroeps- en technisch onderwijs in de toekomst Erasmus+ zullen kunnen volgen. Ook leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs zullen die kans krijgen. Het sociale aspect is ook belangrijk zodat meer kwetsbare jongeren een buitenlandse ervaring kunnen opdoen.”

Naar boven

Europese erkenning van diploma’s en oproep in strijd tegen nep-universiteiten en fake diploma’s

De Europese onderwijsministers kwamen ook tot een akkoord om verder te werken aan de automatische en wederzijdse erkenning van diploma’s hoger en secundair onderwijs. Leerlingen en studenten ondervinden nog te veel moeilijkheden om hun diploma’s in andere Europese lidstaten te laten erkennen. Bestaande procedures zijn duur en soms tijdrovend. Volgens de Europese Commissie is dit één van de grootste factoren die de mobiliteit van studenten en werknemers in Europa kan belemmeren.

De lidstaten hebben in het verleden (in het kader van het Bologna proces en de Lissabon Erkenningsconventie) al (bindende) afspraken gemaakt om buitenlandse diploma’s automatisch te erkennen op hetzelfde niveau als de binnenlandse diploma's. Concreet hebben de lidstaten afgesproken om tegen 2025 belangrijke stappen vooruit te zetten. Ze willen diploma’s secundair onderwijs en hoger onderwijs erkennen met het oog op toegang tot het hoger onderwijs en tot verdere hogere vervolgstudies. M.a.w. een Franse scholier die een Frans diploma behaalt dat toegang geeft tot het hoger onderwijs, zou hiermee ook in Vlaanderen (of een andere Europese lidstaat) toegang tot het hoger onderwijs moeten krijgen. Een Vlaams bachelor diploma waarmee je toegang hebt tot een masteropleiding, zou dan eveneens toegang moeten geven tot een masteropleiding in Spanje. Instellingen voor hoger onderwijs behouden wel het recht om bijkomende toelatingscriteria op te leggen.

Verder hebben de lidstaten afgesproken om kortere leerperioden tot één jaar in het buitenland sneller te erkennen. Hiervoor moeten instellingen onderling afspraken maken. De ministers van Onderwijs willen voorkomen dat leerlingen en studenten onnodig hun jaar moeten overdoen.

De afspraken zijn niet bindend, maar moeten de lidstaten toch aansporen om actie te ondernemen. De Europese Commissie zal de vooruitgang van de lidstaten in kaart brengen en verder opvolgen. Ze plannen eveneens om de erkenningsexperten van de verscheidene lidstaten samen te brengen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Binnen Europa neemt de Benelux een pioniersrol op. Wij hebben een verdrag ondertekend dat, zonder enige bijkomende procedure, het niveau van elkaars diploma’s automatisch erkend wordt. Zo'n automatische procedure bestaat ook in de Scandinavische landen en de Baltische Staten. Vlaanderen nodigt andere lidstaten uit om zich aan te sluiten bij deze Benelux overeenkomsten en roept de andere landen ook op om in de toekomst op Europees niveau werk te maken van de strijd tegen nep-universiteiten en fake-diploma’s.”

Naar boven