Vlaanderen scoort goed op Europese onderwijsdoelstellingen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 17 oktober 2018


Vandaag publiceert de Europese Commissie de jaarlijkse vooruitgang van de lidstaten op een aantal onderwijsdoelstellingen die in de EU2020-strategie zijn afgesproken. België en Vlaanderen scoren goed. De voornaamste doelstellingen worden gehaald. Vroegtijdig schoolverlaten en het aandeel hoger opgeleiden staan centraal in het rapport. Voor Vlaanderen zien we met respectievelijk 7,2% vroegtijdige schoolverlaters en 46,5% hoger opgeleiden bij de 30 tot 34-jarigen, goede resultaten. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is tevreden en wijst op de hervormingen die op til staan om het Vlaams onderwijs voor de toekomst klaar te stomen zodat elke jongere het best mogelijke onderwijs krijgt.

De Europese Commissie publiceert jaarlijks de vooruitgang van de verschillende lidstaten op een aantal onderwijsdoelstellingen die in de EU2020-strategie zijn afgesproken. Traditioneel scoort België en bij uitbreiding Vlaanderen goed en worden de belangrijkste Europese doelstellingen gehaald. 

7,2% vroegtijdige schoolverlaters in 2017

De centrale indicatoren zijn vroegtijdige schoolverlaters en het aandeel hoger opgeleiden. Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen 18 en 24 jaar die geen kwalificatie secundair onderwijs hebben en geen onderwijs of opleiding meer volgen. Voor vroegtijdig schoolverlaten haalt België al 5 jaar de Europese doelstelling van 10%, Vlaanderen haalt die doelstelling zelfs al 10 jaar. In Vlaanderen zijn we met 7,2% de beste leerling van de klas binnen België. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er 12,9% vroegtijdige schoolverlaters en in het Waals Gewest ligt dat op 10,5%. Door de aantrekking van de arbeidsmarkt en de arbeidskrapte is het aandeel vroegtijdige schoolverlaters heel licht gestegen in 2017 (7,2%) ten opzichte van 2016 (6,8%). Daarmee zitten we Europees in het gezelschap van Nederland (7,1%), Oostenrijk (7,4%) en Zweden (7,7%). Het Europees gemiddelde is 10,6%.

Vlaanderen is hoogopgeleid

Het aandeel hoger opgeleiden in België in 2017, met andere woorden het aandeel 30 tot 34-jarigen met een diploma hoger onderwijs, ligt op 45,9%. In Vlaanderen scoren we met 46,5% beter dan het Belgisch gemiddelde en ook hier bereikt Vlaanderen al 10 jaar de Europese doelstelling van 40%. Het Europees gemiddelde is 39,9%, in Nederland is het aandeel hoger opgeleiden in die categorie 47,9%, in Duitsland is dat 34% en in Frankrijk 44,3%. Met de graduaatsopleidingen, een derde toegangspoort tot het hoger onderwijs, die vanaf het academiejaar 2019-2020 nog meer jongeren naar een diploma hoger onderwijs moeten leiden, zal Vlaanderen hierin nog beter scoren.
Voor de andere doelstellingen zoals kinderopvang en kleuterparticipatie samen scoort België goed en behoren we tot de top 3 van Europa. Bij de recent afgestudeerden is België één van de lidstaten waar jongeren met een diploma hoger onderwijs een hogere tewerkstelling hebben dan gemiddeld in de totale bevolking. Vlaanderen en België zitten duidelijk boven het Europees gemiddelde voor investeringen in onderwijs. 

Vlaanderen anticipeert op de aandachtspunten

In de landennota voor België wordt nog aandacht besteed aan een aantal aandachtspunten zoals de onderwijshervorming, de noodzaak aan ondersteuning voor leerkrachten om met diversiteit om te gaan, investeringen in infrastructuur, STEM, burgerschap en kleuterparticipatie. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Door de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt waar veel vacatures oningevuld blijven, zien we een heel lichte stijging van het aandeel vroegtijdige schoolverlaters. Met de modernisering van het secundair onderwijs en het duaal leren zorgen we ervoor dat jongeren meer bewust een studiekeuze maken en meer jongeren een diploma secundair onderwijs halen en dus de schooluitval beperkt zal worden. Met ook nog de hervorming van de lerarenopleiding, de historische inhaalbeweging in scholenbouw, het STEM-actieplan, de nieuwe eindtermen, de graduaatsopleidingen en de aanstelling van een kleutercoördinator bieden we in Vlaanderen duidelijke antwoorden op de aandachtspunten die Europa naar voren schuift. Met de invoering van de lerarenplatformen en meer kansen tot coaching bieden we een antwoord op de nood aan de versterking van de leerkrachten. Door de vele hervormingen bereiden we de toekomst van het Vlaams onderwijs grondig voor en zorgen we ervoor dat elke leerling voldoende uitdagingen krijgen om zijn of haar talent ten volle te ontplooien.”