Voldoende aanwezig in de kleuterklas

Waarom belangrijk?

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van je kind. Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden en raakt vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

Lees op deze pagina over nog 2 redenen om je kleuter regelmatig naar school te doen gaan. Om je kind vlot te laten starten in het lager onderwijs en om recht te hebben op een schooltoeslag voor je 5-jarige kleuter.

Naar boven

5-jarigen: 290 halve dagen aanwezig

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de aanvang van de leerplicht tot 5 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. Lees meer over de leerplichtverlaging.

5-jarigen moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. (Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen). 

Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. Ook een 5-jarige in het lager onderwijs moet elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid.

Toelating lager onderwijs

Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien minstens 250 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt dat 290 halve dagen.

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school: 

•    Ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen.
•    Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind dan elke schooldag op school aanwezig zijn. 

Groeipakket

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de minimale aanwezigheid om recht te hebben op een selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) via het groeipakket voor 5-jarige kleuters 290 halve dagen. Meer informatie: Groeipakket – Aanwezigheden kleuters 

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact