Voldoende aanwezig in de kleuterklas

Waarom belangrijk?

Regelmatige aanwezigheid in de kleuterklas is sowieso heel belangrijk voor je kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet of weinig naar de kleuterschool gingen, met een grote achterstand starten in het lager onderwijs. Dat is nog meer het geval als een kind niet vertrouwd is met de onderwijstaal.

Lees op deze pagina over nog 2 redenen om je kleuter regelmatig naar school te doen gaan. Om je kind vlot te laten starten in het 1ste leerjaar lager onderwijs en om recht te hebben op een schooltoeslag voor je 5-jarige kleuter.

Naar boven

Minima voor toegang lager onderwijs en voor schooltoeslag


Minimale aanwezigheid om te kunnen starten in de lagere school

Om naar een Nederlandstalige lagere school voor gewoon onderwijs te kunnen gaan in het kalenderjaar waarin je kind 6 jaar wordt, moet het in het eraan voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in een erkende Nederlandstalige kleuterschool.

Was je kleuter niet voldoende aanwezig, dan beslist de klassenraad van de lagere school of je kind daar mag starten. Zo niet, moet het nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven.

De kleuterschool registreert per halve dag of je kind aanwezig is. De lagere school zal die informatie opvragen bij de kleuterschool van je kind. Daarom moet je bij de inschrijving de adresgegevens van de kleuterschool meedelen.

De regel van de voldoende aanwezigheid in de kleuterklas geldt niet:

  • Als je je kind inschrijft in de lagere school in het kalenderjaar dat het 5 jaar wordt. De klassenraad beslist of een kind eerder in het lager onderwijs mag instappen.
  • Als je je kind inschrijft in de lagere school in het kalenderjaar dat het 7 jaar of ouder wordt. Dan heeft het op basis van de leeftijd recht om in te stappen.
  • Als je kind naar het buitengewoon onderwijs gaat. De ouders beslissen wanneer hun kind in het buitengewoon lager onderwijs instapt.
     

5-jarige kleuters: 250 halve dagen aanwezig voor schooltoeslag

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de minimale aanwezigheid om recht te hebben op een schooltoeslag voor 5-jarige kleuters 250 halve dagen.

Naar boven


 


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact