Voorbeelden van lokale initiatieven

Voorbeelden van samenwerking rond kleuterparticipatie tussen scholen, ouders en lokale organisaties.

Jouw project in dit overzicht?

Hoort jouw project ook thuis in dit overzicht?

Mail dan naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be