Voortaan opvangverlof voor pleeggezinnen voor onderwijspersoneel


Persbericht kabinet Vlaams minister voor Onderwijs, 8 februari 2019


Het voltallige onderwijspersoneel heeft voortaan recht op 6 weken opvangverlof als er een pleegkind in het gezin wordt opgenomen. Wie een pleegkind opvangt krijgt bovendien de mogelijkheid om 6 dagen pleegzorgverlof per jaar op te nemen. Dat laatste was op dit moment enkel mogelijk in het hoger onderwijs. Dit wordt nu uitgebreid naar het leerplichtonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding. Met deze maatregel zorgt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ervoor dat ook personeelsleden uit het onderwijs de nodige ondersteuning en zorg kunnen bieden ook aan pleegkinderen.

In september 2018 werd het adoptieverlof en het pleegouderverlof in de arbeidsovereenkomstenwet versterkt en aangepast. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits worden die aanpassingen nu ook mogelijk voor personeelsleden in het Vlaams onderwijs.

Pleegzorg is de te verkiezen gezinsvorm voor kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen opgroeien. Jaar na jaar stijgt het aantal kinderen in pleeggezinnen. In 2017 verbleven 7.568 kinderen en jongeren in een pleeggezin, dat zijn er ruim 1.000 meer dan in 2015. Daarom werd ook voor pleegouders het verlof aangepast. Net als in andere sectoren krijgt wie in het onderwijs werkt, recht op 6 dagen pleegzorgverlof per jaar. Dat was al mogelijk voor wie in het hoger onderwijs werkte, maar wordt nu ook mogelijk voor wie in het leerplichtonderwijs of bij een centrum voor leerlingenbegeleiding werkt. Dat pleegzorgverlof kan bijvoorbeeld opgenomen worden voor het vervullen van administratieve verplichtingen in het kader van de pleegzorg.

Daarnaast wordt de regelgeving voor opvangverlof (zoals bij adoptie) ook mogelijk gemaakt voor langdurig pleegzorgverlof (als het pleegkind langer dan 6 maanden bij het gezin blijft). Opvangverlof is het verlof waar je recht op hebt als een kind bij het gezin komt. Bovendien wordt dit opvangverlof uitgebreid en aangepast. Wie een kind adopteert heeft recht op 6 weken opvangverlof ongeacht de leeftijd van het kind. Zo wordt het onderscheid in aantal weken verlof op basis van de leeftijd van het kind geschrapt. Sinds 1 januari 2019 komt daar om de twee jaar nog een extra week verlof bij met een maximum van 5 bijkomende weken in 2027. Op dat moment zal elke adoptieouder afzonderlijk 6 weken opvangverlof kunnen nemen en kunnen de 5 extra weken verdeeld worden tussen de beide adoptieouders. Die regelgeving én dus ook de uitbreiding hiervan, wordt ook van toepassing voor langdurige pleegzorg.

Leraren, directie, personeel van de scholen en centra voor leerlingenbegeleiding zullen niet langer vakantiedagen moeten opnemen als ze voorafgaand aan een adoptie een voorbereidingsprogramma volgen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Wie een kind adopteert heeft recht op opvangverlof. Pleegouders hadden nog niet diezelfde mogelijkheden. Dat wordt aangepast. De regeling voor opvangverlof bij adoptie wordt nu ook van toepassing voor langdurige pleegzorg, ook in het onderwijs. Bovendien krijgt wie een pleegkind opvangt de mogelijkheid om jaarlijks 6 dagen pleegzorgverlof op te nemen, bijvoorbeeld voor administratieve verplichtingen.  Het is belangrijk dat we ouders die beslissen om een pleegkind op te vangen, voldoende ondersteuning en zorg bieden.”

Nu de Vlaamse Regering deze beslissing heeft genomen kunnen de onderhandelingen met de sociale partners starten.