Vragen over de omkaderingsberekening en -aanwending deeltijds kunstonderwijs in het schooljaar 2018-2019

Hoe kan de een academie de lestijden berekend op basis van de telling van 1 februari 2018 inzetten in het schooljaar 2018-2019?  

De academie kan de lestijden die berekend zijn op basis van de leerlingen van de lagere en middelbare graad inzetten in de 1e, 2e en 3e graad.

De lestijden die berekend zijn op basis van de leerlingen van de hogere graad en de specialisatiegraad kan ze inzetten in de 4e graad en de kortlopende studierichtingen.

De regels over de aanwending van de lestijden, met daarin de afbakening tussen de domeinen blijven geldig. Dat betekent dat:

  • Lestijden van het domein beeldende en audiovisuele kunsten enkel in dat domein kunnen ingezet worden.
  • Lestijden die leerlingen van de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama opleveren onderling kunnen worden uitgewisseld, maar niet in beeldende en audiovisuele kunsten worden ingezet.

Kan een academie op 1 september organieke lestijden gebruiken om de domeinoverschrijdende initiatieopleiding te organiseren?

Ja, de academie kan de lestijden die berekend zijn op basis van de leerlingen van de lagere en middelbare graad inzetten in de 1e, 2e en 3e graad.

Tellen de leerlingen van tijdelijke projecten mee in de omkaderingsberekening?

Ja, want in het schooljaar 2018-2019 krijgt de academie omkadering op basis van de oude berekening. De omkadering van het tijdelijke project is daarin inbegrepen. De leerlingentelling van 1 februari 2018 vormt het uitgangspunt. (zie art 153 van het decreet). Of het tijdelijke project wordt stopgezet of organiek wordt, speelt geen rol.

De specifieke regels die voor de omkadering van dat project gelden, zijn van toepassing.

De volgende tijdelijke projecten waarin academies samenwerken met scholen lopen nog door in het schooljaar 2018-2019:

  • Indimalimexchi.co
  • Kunstinitiatie
  • Muzische vorming
  • Passe-partout

De berekening van de lestijden en in voorkomend geval werkingsmiddelen blijft dezelfde.