Vragen over het gratis materiaal

Vragen en antwoorden

Wat houden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in?

De overheid tekent in grote lijnen uit wat de leerlingen moeten kennen, in eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Vind de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en de eindtermen voor het lager onderwijs op onderwijsdoelen - overzicht basisonderwijs: kleuter- en lager onderwijs.

Naar boven

Kan een school de ouders verplichten om een passer aan te kopen?

Nee. In de eindtermen wiskunde staat dat leerlingen met de passer moeten kunnen werken. De school moet dus voor een passer zorgen.

Naar boven

Kan de school een bijdrage vragen voor fotokopieën?

Nee. Een school kan kiezen om gebruik te maken van handboeken, werkboeken, werkblaadjes of fotokopieën.

Wat de school kiest, wordt beschouwd als noodzakelijk materiaal om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Naar boven

Kan de school een lijst meegeven van kleurpotloden en stiften die de kinderen moeten meebrengen naar school?

Nee. Schrijf- en tekengerief is noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school moet er dus voor zorgen.

Naar boven

Wat als de school een lijst meegeeft met materialen die ouders ‘vrijwillig’ mogen aankopen?

In zo'n lijst mogen geen materialen staan die de school zelf gratis moet aanbieden. Die vind je in de lijst met gratis materiaal.

Naar boven

Wat met materialen die verloren of stuk gaan? Moeten ouders dat betalen?

Scholen kunnen een regeling uitwerken voor verlies of beschadiging van het materiaal dat zij gratis ter beschikking stellen. Zij kunnen die regeling het best uitdrukkelijk en in detail opnemen in het schoolreglement.

Het is niet de bedoeling dat ouders materialen vergoeden die stuk gaan door langdurig gebruik of slijtage.

Naar boven

Is de school verplicht om gratis materialen mee naar huis te geven om huiswerk te maken?

Ja. Bij huistaken waarvoor een leerling materiaal nodig heeft uit de lijst met gratis materiaal, moet de leerling dat naar huis meekrijgen.

Een school is anderzijds niet verplicht om materiaal (zoals een passer) mee naar huis te geven, als ze geen huistaken geeft waar dat materiaal voor nodig is.

Naar boven

Mag de school een waarborg vragen voor de gratis materialen?

Een waarborg vragen voor die zaken ondergraaft het principe van de kosteloosheid van de materialen voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De materialen zijn dan immers niet meer gratis.

Naar boven

Maakt de nieuwe regeling de sociale verschillen niet meer zichtbaar? Tussen kinderen met eigen materiaal en kinderen met dat van de school?

De regelgeving kan niet verhinderen dat kinderen hun eigen materiaal meebrengen naar school, ook al vraagt de school daar niet om. Er zullen dus altijd kinderen zijn die (mooier?) materiaal van thuis meekrijgen.

Maar de school kan daar afspraken over maken met de ouders. Ze kan in het schoolreglement opnemen dat er in de klas alleen gewerkt wordt met materiaal van de school. Zo toomt ze de concurrentie tussen leerlingen op dit vlak in.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België