Vragen over toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

Mogen leerlingen van 7 jaar instromen in de 2de graad als zij in het 3de leerjaar van de lagere school zitten?

Kinderen die naar het 3de leerjaar gaan, mogen de 2de graad dans, muziek of woordkunst-drama beginnen. Via een amendement bij onderwijsdecreet XXVIII is die verfijning toegevoegd.

Om naar de 2de graad beeldende en audiovisuele kunsten te gaan, moeten de leerlingen ofwel de basiscompetenties van de 1ste graad verworven hebben of 8 jaar zijn.

Kan een leerling van 6 of 7 jaar met bijzondere muzikale talenten al naar de 2de graad, ook al zit hij op leeftijd in het lager onderwijs?

Ja, als de academie vindt dat die leerling de basiscompetenties van de eerste graad al verworven heeft.

Kan een leerling van 14 jaar zich inschrijven in de 2de graad volwassenen muziek?

Ja, dat kan als de directeur daarvoor toestemming geeft om pedagogische redenen. Via een amendement bij onderwijsdecreet XXVIII is die verfijning toegevoegd.

Kan een nieuwe leerling meteen starten in het 3de leerjaar van de 2de graad woordkunst-drama?

Ja, een academie bepaalt op welk niveau een leerling instroomt op basis van zijn competenties zolang hij aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet. De leerling kan daardoor in een hoger leerjaar starten. De academie kan de leerling echter niet verplichten om in een hoger leerjaar in te schalen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor de specialisatie?

Het decreet bepaalt enkel dat de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voor de 4de graad moet voldoen.

De academie bepaalt daarbinnen zelf hoeveel leerlingen zij toelaat op basis van de beschikbare omkaderingsruimte. De selectiecriteria staan in relatie tot doelstelling van de specialisatie, die het decreet vooropstelt: uitmuntende leerlingen een opleiding bieden waarin het geĆÆndividualiseerde kunstenaarschap centraal staat.