Waar vind je hulp en ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag?

Je staat er niet alleen voor. Een aantal instanties helpen en ondersteunen je bij (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag op school.

De school is je partner bij grensoverschrijdend gedrag

Een school heeft de opdracht om kinderen en jongeren te helpen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die respect hebben voor elkaar. Dit is opgenomen in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Tot deze opdracht behoort ook het voorkomen van en leren omgaan met (cyber)pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Als ouder kan je ook de aanpak van (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag bespreken via de oudervereniging, ouderraad of schoolraad. Je neemt best contact op met de vertegenwoordiger(s) voor ouders in de raden.

Interne leerlingenbegeleiding op school

Elke basis- en secundaire school beschikt over een eigen interne leerlingenbegeleiding. Hiervoor werkt de school samen met het CLB. De school moet deze begeleiding afstemmen op de noden van haar leerlingen. Sinds 1 september 2018 is elke school ook verplicht een leerlingbegeleider of zorgcoördinator aan te stellen.

Spreek gerust iemand aan op school: een leerkracht, de zorgcoördinator, de groene leerkracht, de leerlingenbegeleider, het secretariaat of de directie. Ze helpen je verder of verwijzen je naar de juiste persoon of instantie.

Naar boven

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Je kan als leerling of ouder ook gratis beroep doen op het CLB. Het CLB kan helpen bij:

  • leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg,
  • maar ook bij vragen rond psychosociaal welzijn zoals pesten, stress of grensoverschrijdend gedrag.

Het CLB is er om naar jou te luisteren en te helpen, als je dat wil. Het CLB zal dan samen met jou, je kind en de school zoeken naar een gepaste oplossing. Zij verwijzen je, indien nodig, ook naar de juiste hulpverlening.

Er is een CLB verbonden aan elke school. Vraag de CLB-gegevens aan je school, vind ze in het schoolreglement of in het overzicht van CLB-adressen. Je kan je vraag ook online stellen via de CLB-chat.

Een klacht of een melding?

Vind je dat de school onvoldoende onderneemt om het probleem op te lossen? Dan kan je dit in de eerste plaats aankaarten bij het schoolbestuur. Vraag het adres van het schoolbestuur aan je school, vind het in het schoolreglement of via Onderwijsaanbod in Vlaanderen.

Daarnaast kan je ook contact opnemen met de betrokken koepel of het GO! via hun klachtenprocedure.

Je kan ook de onderwijsinspectie te contacteren via meldpunt.onderwijsinspectie@vlaanderen.be. Zij kunnen de melding opnemen in het dossier van de school. De school wordt geïnformeerd over de melding en krijgt 30 kalenderdagen om te reageren.

Kinderrechtencommissariaat

Als je geen oplossing vindt bij de school of het CLB, kan je je ook wenden tot het Kinderrechtencommissariaat. Zij kunnen optreden in het belang van je kind. Contacteer de klachtenlijn.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Ouders en leerlingen

Onderwijspersoneel

Directies en administraties

Websites

Naar boven