Waarvoor kan ik bij de Raad terecht?

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) doet als administratief rechtscollege uitspraak over beroepen die ingesteld zijn tegen studievoortgangsbeslissingen, en over beslissingen inzake het leerkrediet.

Beroep tegen studievoortgangsbeslissingen

Een studievoortgangsbeslissing is:

  • Een examenbeslissing
  • Een examentuchtbeslissing
  • De toekenning van een bewijs van bekwaamheid
  • De toekenning van een vrijstelling
  • Een beslissing waarbij het volgen van een schakel- en/of voorbereidingsprogramma wordt opgelegd en de studieomvang ervan bepaald wordt
  • Een maatregel van studievoortgangsbewaking, bedoeld in artikel II.245 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013
  • De weigering om een bepaald opleidingsonderdeel op te nemen in het contract als de student die een geïndividualiseerd traject volgt, zich nog niet eerder voor dat opleidingsonderdeel heeft ingeschreven.
  • Een beslissing inzake de gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma van hoger onderwijs met een Vlaams diploma van hoger onderwijs genomen krachtens artikel II.256 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013
  • Een individuele beslissing houdende de weigering tot inschrijving op basis van ontoereikend leerkrediet of een leerkrediet lager dan of gelijk aan 0.

Naar boven

Verzoeken inzake leerkrediet

De Raad doet bovendien als administratief rechtscollege uitspraak over verzoeken die studenten rechtstreeks bij hem indienen om hun leerkrediet aan te passen, omdat ze zich in een overmachtssituatie bevonden en de instelling hun geen aangepaste examenregeling heeft geboden. Daarnaast kunnen ook de beslissingen over leerkrediet genomen door het instellingsbestuur en door de stuurgroep Databank Hoger Onderwijs op grond van de procedure bedoeld in artikel IV.93 van de Codex Hoger Onderwijs worden aangevochten voor de Raad.

Voor meer informatie, zie artikel I.3, 69° en II.285 Codex Hoger Onderwijs.

Naar boven
 


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving