Waarvoor kan je terecht bij de pedagogische begeleidingsdienst (PBD)?

Alle PBD’s ondersteunen zowel aanbod- als vraaggestuurd

  • Aanbodgestuurd: je tekent, individueel of samen met een aantal collega’s, in op het ondersteuningsaanbod van een begeleidingsdienst. Dat kan gaan van verdere vorming in een bepaald vak of leergebied tot niveau-overschrijdende thema’s zoals evalueren, inspelen op diversiteit, het gebruik van ICT, communicatie met ouders en omgaan met probleemgedrag.
  • Vraaggestuurd: je contacteert als personeelslid (leraar, zorgcoördinator, ICT-coördinator) je PBD met vragen over het pedagogisch-didactisch handelen in de klas. Dat is ruimer dan een louter didactische of inhoudelijke ondersteuning in een bepaald vak of leergebied. Ook met andere vragen over handelingen in de klaspraktijk (bijvoorbeeld evaluatie of differentiatie) kan je bij je begeleidingsdienst terecht.

Op de website van de PBD verbonden aan het GO! of de koepelorganisatie van het onderwijsnet waartoe jouw school behoort, krijg je een overzicht van de dienstverlening bestemd voor het onderwijspersoneel. 

Niet voor pedagogisch-didactische vragen over een levensbeschouwelijk vak

Neem voor pedagogisch-didactische vragen over een levensbeschouwelijk vak contact op met de inspecteur-adviseur van de levensbeschouwing. Raadpleeg de erkende instantie of vereniging op de website van de Onderwijsinspectie.

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Naar boven