Wat doe je als hogeschool of universiteit bij stroomafschakeling?

Moet je het ministerie van Onderwijs verwittigen als je beslist om vroeger, of voor een paar uur te sluiten?

Je hoeft het ministerie niet te verwittigen. Verwittig wel tijdig je personeelsleden en studenten.

Moeten lessen die niet kunnen doorgaan, worden ingehaald?

Je beslist als hogeschool of universiteit zelf of lessen moeten worden ingehaald.

Wat moet je doen als een examen niet kan doorgaan?

Elke student heeft voor ieder opleidingsonderdeel waarvoor hij ingeschreven is, recht op 2 examenkansen in 1 academiejaar.

Als instelling leg je in het examenreglement vast binnen welke periodes studenten aan examens moeten deelnemen. Je legt er ook in vast wat je doet bij overmacht.

Binnen dat kader zorg je dat de student effectief 2 examenkansen krijgt.

Moeten studenten hun stage achteraf inhalen als die niet kan doorgaan door een afschakeling?

Dat beslis je als hogeschool of universiteit zelf.

Wat gebeurt er met het betaalde studiegeld als lessen niet kunnen doorgaan zoals voorzien?

Een student betaalt studiegeld dat bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per opgenomen studiepunt. Dat bedrag is niet te herleiden tot een bedrag per lesuur.

Gaat een les niet door wegens overmacht, dan hoef je geen studiegeld terug te betalen.

Wat moet er gebeuren als personeelsleden de onderwijsstelling niet kunnen bereiken, of vroeger naar huis willen?

Als hogeschool of universiteit beslis je zelf over je personeelsbeleid.