Wat gebeurt er als een leerling spijbelt?

Als een leerling van school wegblijft en daar geen passende verklaring voor kan geven, zal de school dat registreren als een problematische afwezigheid, ook al gaat het maar om een halve dag. De school spreekt de leerling erover aan, verwittigt de ouders en probeert om samen naar een oplossing te zoeken.

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in voor begeleiding van de spijbelende leerling. Dat gebeurt ook als die 5 halve dagen gespreid zijn over het schooljaar.  

De school en het CLB gaan op zoek naar de oorzaak van het spijbelen. Zij zoeken samen met de ouders en de leerling  naar een oplossing. Vaak zorgen de school en het CLB voor extra begeleiding van de leerling en eventueel de ouders,  of schakelen zij externe hulpverleningsdiensten in.

Als de leerling zonder reden van school blijft (bijvoorbeeld om op café te gaan of op straat rond te hangen), of als de leerling of de ouders de begeleiding door school en CLB en andere hulpverleningsdiensten weigeren, dan kunnen de school of het CLB verdere stappen ondernemen:

  • De school kan de politie inschakelen. Afhankelijk van lokale afspraken kan die een gesprek hebben met de leerling en/of zijn ouders of een spijbelcontract met hen afsluiten. Als de leerling opnieuw spijbelt, stelt de politie een proces-verbaal (pv)  op, dat naar het parket gaat. Dat kan de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek met de parketcriminoloog. Het parket kan een hulpverleningstraject voorstellen of een sanctie opleggen.
  • Scholen en CLB's kunnen een zorgwekkend dossier opmaken en doorsturen naar het ministerie van Onderwijs en Vorming, dat maatregelen kan nemen.

Als je kind veel spijbelt, kan je je recht op een schooltoeslag verliezen en kan het ministerie een al uitbetaalde schooltoeslag terugvorderen.

Als ouder word je niet in alle gevallen verantwoordelijk gesteld voor het spijbelgedrag van je kind. Of je als ouder een sanctie krijgt, hangt af van de omstandigheden: het onderscheid tussen onwil en onmacht is beslissend voor het bepalen van maatregelen voor spijbelaars en hun ouders.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Website

Contact