Wat is het leerkrediet?

Een rugzak vol studiepunten 

Als je start in het Vlaamse hoger onderwijs (hogeschool of universiteit), dan krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten. Die virtueel gevulde rugzak gebruik je doorheen je volledige studieloopbaan.

Er verdwijnen punten uit je rugzak wanneer je je inschrijft voor een opleidingsonderdeel van een initiële bachelor- of masteropleiding opgenomen in het Hogeronderwijsregister. Ben je geslaagd voor het opleidingsonderdeel, dan win je de studiepunten terug. Ben je niet geslaagd of zet je een tolerantie in, dan verlies je de studiepunten.

Op die manier weerspiegelt het leerkrediet je studiesucces. Een te laag leerkrediet heeft dan ook invloed op het verdere verloop van je studieloopbaan. Met andere woorden: blijven studeren zonder resultaat te boeken, is niet mogelijk.

Voorbeeld

Je schrijft je in voor een voltijds jaar studeren, wat overeenkomt met 60 studiepunten. Die 60 studiepunten worden afgetrokken van de 140 studiepunten waarmee je startte. Je houdt er dus 80 over.

  • Ben je over de hele lijn geslaagd, al dan niet tijdens de 1ste examenperiode, dan krijg je de 60 ingezette studiepunten terug en heb je er opnieuw 140.
  • Ben je niet voor elk opleidingsonderdeel geslaagd, dan verlies je de studiepunten van dat onderdeel waarvoor je geen credit behaalde tijdens de 2de examenperiode.

Naar boven

Het doel van het leerkrediet

Hogescholen en universiteiten ontvangen van de overheid enkel financiering voor studenten die voldoende leerkrediet hebben.

Het leerkrediet heeft 2 doelen:

  1. Je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken
  2. Je hogeschool of universiteit aansporen je studievoortgang te bewaken

Naar boven

Bonus van 60 studiepunten

De eerste 60 studiepunten die je verwerft (= waarvoor je slaagt) als je ingeschreven bent met een diplomacontract, krijg je eenmalig dubbel terug. Deze regel geldt niet als je ingeschreven bent met een creditcontract. Het maakt niet uit of je die 60 studiepunten verwerft tijdens je 1ste jaar of tijdens meerdere academiejaren.

Verlaat je het hoger onderwijs met minder dan 60 studiepunten en keer je terug na minstens een jaar niet ingeschreven te zijn, dan heb je geen recht meer op de bonus. Je hebt dan wel recht op automatische opbouw.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Website

  • Hogeronderwijsregister: erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten, ook via afstandsonderwijs en avondonderwijs