Wat kan ik als ouder doen bij cyberpesten?

Cyberpesten voorkomen

Cyberpesten balanceert op de rand van veilig internet en pesten. Scholen van het basisonderwijs en de 1ste graad van het secundair onderwijs zijn sinds september 2007 verplicht om leerlingen te leren op een veilige en verantwoorde manier met internet en ICT om te gaan.

Als ouder kan je de school steunen in die opdracht door ook thuis op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met internet en ICT. Tegelijk help je zo je kind:

 • Informeer je over het gebruik en misbruik van internet en gsm bij jongeren.

 • Toon interesse in de ICT-bezigheden en –vaardigheden van je kind. Weet waarmee je kind bezig is op pc en gsm.

 • Maak duidelijke afspraken over wat kan en niet kan (zoals tijdgebruik op pc en gsm).

 • Zorg voor een open gesprek over wat binnenkomt en buitengaat via computer en gsm.

 • Bespreek concrete voorvallen, ervaringen of nieuwtjes en bespreek samen wat kan of niet kan.

 • Ga samen op zoek naar gepaste manieren van omgaan en communiceren via het internet (‘netiquette’) en gsm.  Bekijk met je kind hoe het met Facebook en Netlog kan omspringen (vrienden maken, boodschappen of contacten blokkeren, informatie delen …).

 • Hou een oogje in het zeil bij ICT-gebruik. Zeker bij kinderen tot 12 jaar hoort de computer thuis in een gemeenschappelijke ruimte waar toezicht mogelijk is.

 • Dring er bij je kind op aan dat het geen paswoorden of andere gevoelige informatie uitwisselt met anderen.

Spreek met je kind over (cyber)pesten, ook als het er (nog) niets mee te maken heeft. Zo wordt het een onderwerp waarover je thuis open en in volle vertrouwen kan praten.

Naar boven

Cyberpesten aanpakken

Je kind is het slachtoffer van cyberpesten

 • Let op gedragssignalen: je kind wil plots niet meer naar school, wil de computer, gsm of smartphone niet meer gebruiken, slaapt onrustig, heeft plotse huilbuien ...
 • Praat erover met je kind. Blijf rustig en luister naar zijn verhaal.
 • Neem het verhaal van je kind ernstig, maar durf ook te relativeren. Online communicatie via sociale media komt soms harder aan dan bedoeld.
 • Reageer zelf niet op pestberichten via sociale media, sms, mail ...
 • Vraag je kind pestmails, pestchats en pest-smsjes bij te houden of uit te printen als eventueel bewijsmateriaal.
 • Bekijk samen met je kind hoe het zich beter kan beschermen. Verander desnoods gsm-nummer, e-mailadres of online gebruikersnaam. Zoek uit hoe je bepaalde contactpersonen kan weren of blokkeren.
 • Zoek samen met je kind naar mogelijkheden om het probleem op school bespreekbaar te maken:
  • Bekijk bij wie je kind op school terecht kan voor hulp en steun (vriendjes, iemand van het schoolteam).
  • Bespreek hoe je het probleem op school het best aankaart.

   Pesten bespreekbaar maken op school is een belangrijke stap naar een oplossing. Wees wel voorzichtig: neem pas contact op met de school of het CLB nadat je dat met je kind hebt besproken en duidelijk hebt gemaakt dat het nodig is om de school in te lichten. Bekijk samen wat je zeker wil zeggen. Vraag aan de school of het CLB dat ze je betrekken bij het uitwerken van maatregelen en je op de hoogte houden.
 • Vind je geen oplossing samen met de school of het CLB? Dien dan bij de politie een klacht in tegen de pesterijen. Als de omgeving alarm slaat, kunnen volwassen daders vervolgd worden voor ‘belaging’. Slachtoffers hoeven dus niet zelf een klacht neer te leggen.

Je kind cyberpest

 • Maak je kind duidelijk dat je niet wil dat het anderen op die manier pest. Eis dat het (cyber)pesten stopt.
 • Vraag waarom je zoon of dochter cyberpest.
 • Speel in op het inlevingsvermogen van je kind: "Hoe zou jij jou voelen als dat met jou zou gebeuren?"
 • Wijs op de gevolgen van onheus internet- of gsm-gebruik: impact op het slachtoffer, wettelijke risico’s en sancties, (mogelijk negatieve) weerslag op jullie relatie, mogelijke problemen met de school ...
 • Bespreek met je kind hoe het de aangerichte schade en het geschonden vertrouwen kan herstellen (naar het slachtoffer toe, naar jullie toe, naar de school toe).
 • Bereid de stap naar echte verontschuldigingen voor en kijk toe hoe dat gebeurt.

Naar boven

Twee vuistregels

Geef je kind(eren) vooral dit mee :

 • Alle informatie die je in het gewone leven voor jezelf houdt, geef je ook niet prijs online.
 • Alles wat je niet recht in iemands gezicht durft te zeggen, verspreid je ook niet via sociale media (Facebook, Twitter, Snapchat ...), sms...

 (Bron: Childfocus - Clicksafe: veilig internetten)

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Over pesten op school. Hoe kan je pesten stoppen? Hoe voorkom je cyberpesten? Waar vind je hulp op school en bij andere organisaties?

Voor onderwijspersoneel en directies

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel