Wat leert mijn kind?

Onderwijsdoelen en leerplannen in het basisonderwijs

Wat leert mijn kind op de basisschool? Wat zijn onderwijsdoelen?

Onderwijsdoelen en leerplannen in het secundair onderwijs

Wat leert mijn kind op school in het secundair onderwijs? Wat zijn onderwijsdoelen en leerplannen?

Leren in een andere taal in het secundair onderwijs

In sommige scholen kan je kind een deel van de lessen volgen in een andere taal dan het Nederlands.

Godsdienst of zedenleer

Regels over onderwijs in een van de erkende godsdiensten en over zedenleer in officiële scholen en in vrije scholen.

Huiswerk

Mijn kind krijgt te veel huiswerk, wat kan ik doen?  Huistaken via internet, mag dat?