Wat vind ik op Mijn Onderwijs?

Overzicht van documenten op Mijn Onderwijs

Een overzicht van alle beschikbare documenten en data.

Databundel school

Wat is een databundel school, welke thema's komen aan bod, welke rapporten zijn al beschikbaar? 

Dienstbrieven

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten bezorgt jouw school de dienstbrieven via Mijn Onderwijs.

Documenten van de onderwijsinspectie

Een overzicht van documenten van de onderwijsinspectie op Mijn Onderwijs.

Leerlingengegevens uit Discimus

Vraag een rapport op uit Discimus om de leerlingengegevens te controleren.

Dataloep

Vind statistieken op maat van je school of schoolbestuur met behulp van de interactieve webtoepassing Dataloep.

Toetsen voor scholen

Organiseer de Taalscreening Kleuteronderwijs Luistervaardigheid (KOALA) of het Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid (SALTO).

Je vindt de mogelijkheid op Mijn Onderwijs. Meld je aan, selecteer Basisonderwijs en klik op 'Toetsen voor scholen' en kies KOALA of SALTO. Je hebt het thema leerlingen (openbaar) of leerlingen (vertrouwelijk) nodig om dit te kunnen zien.

Beheer omkadering

Beheer overdrachten, herverdelingen en de lestijden levensbeschouwelijke vakken én raadpleeg het overzicht van je omkadering.

Noodnummer

Registreer een telefoonnummer voor crisiscommunicatie door Agentschap Zorg en Gezondheid. Bijvoorbeeld bij uitbraak van een infectieziekte.

Lerarenplatform

Bekijk het overzicht van je personeelsleden die aangesteld zijn in het lerarenplatform en de vervangingen die ze uitoefenen.

Formulier maatwerk

Voor centra voor basiseducatie die een opleidingsaanbod op maat willen organiseren.  Vraag met het formulier maatwerk aan.

Document versturen of brievenbus

Mogelijkheid om een document via beveiligde manier te versturen.

Je vindt de mogelijkheid op Mijn Onderwijs. Meld je aan, selecteer je schoolniveau en klik op 'Document versturen'. Je hebt het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder of het recht Mijn Onderwijs Gebruiker nodig om Document versturen te kunnen zien. Als je voor een document niet het bijhorend thema hebt, dan ga je dit niet in de lijst van formulieren zien staan.

 • Aanwending internaten (AANW INTER) - SBT Basis - Aanwending urenpakket internaten, semi-internaten en internaten permanente openstelling GO! voor basis heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Algemene gegevens Basisonderwijs (AG BAO) - SBT Basis - Algemene gegevens basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Algemene gegevens Basisonderwijs (AG BKL) - SBT Basis - Algemene gegevens buitengewoon basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Anderstalige nieuwkomers (AN School) - SBT Basis - Anderstalige nieuwkomers per school voor basisonderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) of Verificatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Anderstalige nieuwkomers (AN SG) - SBT Basis - Anderstalige nieuwkomers per scholengemeenschap voor basisonderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) of Verificatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • BAO scholengemeenschap (BAO SG) - SBT Basis - BAO Scholengemeenschap voor basisonderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) of Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Berekening internaten (BEREK INTER) - SBT Basis - Berekening urenpakket internaten GO! voor basisonderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Berekening type 5 (BEREKENING T5) - SBT Basis - Berekening lestijdenpakket scholen buitengewoon onderwijs type 5 voor basisonderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Algemene gegevens voor clb heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Melding overdracht omkaderingsgewichten voor clb heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Samenwerkingsafspraak voor clb heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) nodig.
 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Verificatie voor deeltijds kunstonderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) of Verificatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document C voor deeltijds kunstonderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) nodig.
 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document G voor deeltijds kunstonderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) nodig.
 • Erkenning (ERK) - SBT Basis - Aanvraag voorlopige erkenning, financiering en subsidiëring basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Herstructurering (HERSTRUCT) - SBT Basis - Melding herstructurering, fusie, tijdelijke VP of verhuis buitengewoon basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Leerlingen Toewijzingslijst BuO (LLN - TWLBuO) voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig.
 • Leerlingen Verklaring leerlingen concurrentieel vervoer in het SO (LLN 1) voor secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig.
 • Lerarenplatform (LPF) - SBT Basis - Melding vorming, bestendiging of wijziging samenstelling samenwerkingsplatform i.k.v. lerarenplatform basisonderwijs voor basis heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Locatie nieuw (LOCATIE NIEUW) - SBT Basis - Melding ingebruikname nieuwe locatie basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Omkadering (OMK-AFW) - Aanvraag afwijkingslestijden, -lesuren en -uren voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Ondersteuningsnetwerk melding (OM1) - Melding oprichting of stopzetting ondersteuningsnetwerk voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) nodig.
 • Ondersteuningsnetwerk melding (OM2) - Melding toetreding, uittreding of overstap ondersteuningsnetwerk voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) nodig.
 • Ondersteuningsnetwerk melding (OM3) - Aanwending extra omkadering kleine types vanaf 1 februari voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) nodig.
 • Organisatie (ORG) voor secundair onderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Reiskosten terugvordering onderwijs aan huis (RTOAH) - SBT Basis -Terugvordering reiskosten onderwijs aan huis basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Schoolbestuur Nieuw (SB NIEUW) - SBT Basis - Melding oprichting nieuw schoolbestuur basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Schoolbestuur Wijzig (SB WIJZIG) - SBT Basis - Melding wijziging schoolbestuur basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Speciale onderwijsmiddelen (SOL) voor basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig. Voor hoger onderwijs is dit thema Speciale onderwijsmiddelen (Vertrouwelijk), bij volwassenenonderwijs thema Cursisten (vertrouwelijk).
 • Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - SBT Basis - Melding tijdelijk onderwijs aan huis basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) nodig.
 • Toelage (TOEL) voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (vertrouwelijk) nodig.
 • Toewijzingslijst BuO (TWLBuO) voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig.
 • Vaccinatie (VAC) voor secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) of Structuur en organisatie (vertrouwelijk) nodig,  voor hoger onderwijs thema Validatierapporten en basisgegevens (vertrouwelijk), voor volwassenenonderwijs thema Cursisten (vertrouwelijk).
 • Validatie financieringsgegevens (FIN) voor volwassenenonderwijs heb je thema Rapporten (vertrouwelijk) nodig.
 • Verificatie (VERIF 1) Document verificatie leerlinggegevens voor basisonderwijs, secundair onderwijs en internaat heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) of Verificatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Verificatie Middelen (VERIF MID) Controle aanwending middelen voor basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en internaat heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of Verificatie (openbaar) nodig.
 • Vervanging korte afwezigheden (VKA) - SBT Basis - Melding wijziging samenwerkingsplatformen i.k.v. vervangingen korte afwezigheden basisonderwijs voor basisonderwijs heb je thema Algemeen (Openbaar) nodig.
 • Zomerscholen evaluatie (ZE) voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Algemeen (Openbaar) nodig.
Formulier Schoolniveau Thema
Aanwending internaten (AANW INTER) - SBT Basis - Aanwending urenpakket internaten, semi-internaten en internaten permanente openstelling GO! Basis Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk)
Algemene gegevens Basisonderwijs (AG BAO) - SBT Basis - Algemene gegevens basisonderwijs voor basis Basis Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
Algemene gegevens Basisonderwijs (AG BKL) - SBT Basis - Algemene gegevens buitengewoon basisonderwijs voor basis Basis Structuur en organisatie (openbaar) of
(vertrouwelijk)
Anderstalige nieuwkomers (AN School) - SBT Basis - Anderstalige nieuwkomers per school Basis Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) of
Verificatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
Anderstalige nieuwkomers (AN SG) - SBT Basis - Anderstalige nieuwkomers per scholengemeenschap Basis Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk) of
Verificatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
BAO scholengemeenschap (BAO SG) - SBT Basis - BAO Scholengemeenschap Basis Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk) of
Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk)
Berekening internaten (BEREK INTER) - SBT Basis - Berekening urenpakket internaten GO! Basis Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk)
Berekening type 5 (BEREKENING T5) - SBT Basis - Berekening lestijdenpakket scholen buitengewoon onderwijs type 5 Basis Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk)
Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Algemene gegevens CLB

Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk)

Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Melding overdracht omkaderingsgewichten CLB Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk)
Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Samenwerkingsafspraak CLB Omkadering en toelagen (openbaar)
Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Verificatie DKO Leerlingen (vertrouwelijk) of
Verificatie (vertrouwelijk)
Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document C DKO Omkadering en toelagen (openbaar)
Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document G DKO Structuur en organisatie (openbaar)
Erkenning (ERK) - SBT Basis - Aanvraag voorlopige erkenning, financiering en subsidiëring basisonderwijs Basis Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
Herstructurering (HERSTRUCT) - SBT Basis - Melding herstructurering, fusie, tijdelijke VP of verhuis buitengewoon basisonderwijs Basis Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
Leerlingen Toewijzingslijst BuO (LLN - TWLBuO) Basis en secundair Leerlingen (vertrouwelijk)
Leerlingen Verklaring leerlingen concurrentieel vervoer in het SO (LLN 1) Secundair Leerlingen (vertrouwelijk)
Lerarenplatform (LPF) - SBT Basis - Melding vorming, bestendiging of wijziging samenstelling samenwerkingsplatform i.k.v. lerarenplatform basisonderwijs nodig. Basis Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
Locatie nieuw (LOCATIE NIEUW) - SBT Basis - Melding ingebruikname nieuwe locatie basisonderwijs voor basisonderwijs Basis Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
Omkadering (OMK-AFW) - Aanvraag afwijkingslestijden, -lesuren en -uren Basis en secundair Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk)
Ondersteuningsnetwerk melding (OM1) - Melding oprichting of stopzetting ondersteuningsnetwerk Basis en secundair Structuur en organisatie (openbaar)
Ondersteuningsnetwerk melding (OM2) - Melding toetreding, uittreding of overstap ondersteuningsnetwerk Basis en secundair Structuur en organisatie (openbaar)
Ondersteuningsnetwerk melding (OM3) - Aanwending extra omkadering kleine types vanaf 1 februari Basis en secundair Omkadering en toelagen (openbaar)
Organisatie (ORG) Secundair Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
Reiskosten terugvordering onderwijs aan huis (RTOAH) - SBT Basis -Terugvordering reiskosten onderwijs aan huis basisonderwijs Basis Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk)
Schoolbestuur Nieuw (SB NIEUW) - SBT Basis - Melding oprichting nieuw schoolbestuur basisonderwijs Basis Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
Schoolbestuur Wijzig (SB WIJZIG) - SBT Basis - Melding wijziging schoolbestuur basisonderwijs

Basis

Structuur en organisatie (openbaar) of (vertrouwelijk)
Speciale onderwijsmiddelen (SOL) Basis en secundair Leerlingen (vertrouwelijk)
  Hoger onderwijs Speciale onderwijsmiddelen (vertrouwelijk)
  Volwassenenonderwijs Cursisten (vertrouwelijk)
Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - SBT Basis - Melding tijdelijk onderwijs aan huis basisonderwijs Basis Omkadering en toelagen (openbaar) of (vertrouwelijk)
Toelage (TOEL) Basis en secundair Omkadering en toelagen (vertrouwelijk)
Toewijzingslijst BuO (TWLBuO) Basis en secundair Leerlingen (vertrouwelijk)
Vaccinatie (VAC)

Secundair

Leerlingen (vertrouwelijk) of
Structuur en organisatie (vertrouwelijk)
  Hoger onderwijs Validatierapporten en basisgegevens (vertrouwelijk)
  Volwassenenonderwijs Cursisten (vertrouwelijk)
Validatie financieringsgegevens (FIN) Volwassenenonderwijs Rapporten (vertrouwelijk)
Verificatie (VERIF 1) Document verificatie leerlinggegevens Basis, secundair of internaat Leerlingen (vertrouwelijk) of
Verificatie (vertrouwelijk)
Verificatie Middelen (VERIF MID) Controle aanwending middelen Basis, secundair, deeltijds kunstonderwijs en internaat Omkadering en toelagen (openbaar) of
Verificatie (openbaar)
Vervanging korte afwezigheden (VKA) - SBT Basis - Melding wijziging samenwerkingsplatformen i.k.v. vervangingen korte afwezigheden basisonderwijs Basis Algemeen (Openbaar)
Zomerscholen evaluatie (ZE) Basis en secundair Algemeen (Openbaar)

E-formulieren

Programmatie aanvraag

Alle informatie en nieuwigheden over de programmaties in het secundair onderwijs.
Let op: je hebt hiervoor toegang nodig tot een secundaire school en tot het thema Structuur en organisatie (Openbaar).

Alle informatie en nieuwigheden over de programmaties in het deeltijds kunstonderwijs.
Let op: je hebt daarvoor toegang nodig tot een instelling van het deeltijds kunstonderwijs en tot het thema Structuur en organisatie (Openbaar).  

Bijsprong aanvraag voor het schooljaar 2021-2022

Alle informatie en nieuwigheden over de bijsprong in het basis en secundair onderwijs.
Let op: je hebt hiervoor toegang nodig tot een basisschool en tot het
thema Omkadering en toelagen (Openbaar).

Let op: je hebt hiervoor toegang nodig tot een secundaire school en tot het thema Omkadering en toelagen (Openbaar).