Dataloep: Welke gegevens over deeltijds kunstonderwijs vind je terug?

Inschrijvingen

Cijfergegevens vanaf het schooljaar 2009-2010 over:

  • Inschrijvingen van financierbare leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs.
  • Inschrijvingen van niet-financierbare leerlingen in pilootprojecten en tijdelijke projecten.

Het gaat om geverifieerde leerlingenaantallen op de 1ste schooldag van februari.

Leerlingen kunnen zich voor meerdere studierichtingen inschrijven. Ze worden zoveel keer geteld als het aantal inschrijvingen dat ze hebben.

Je kan de data met of zonder de pilootprojecten en de tijdelijke projecten bekijken.

Meer gedetailleerde informatie over de gegevens in deze toepassing vind je in de inhoudsfiche

> Naar Dataloep - Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's