Dataloep: Welke gegevens over hoger onderwijs vind je terug?

Inschrijvingen

Cijfergegevens vanaf het schooljaar/academiejaar 2008-2009 over:

  • Hbo5 Verpleegkunde (vanaf 2009-2010).
  • Inschrijvingen hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten).

Voor hbo5 Verpleegkunde gaat het over de cursisten op de 1ste schooldag van februari.

De inschrijvingen hoger onderwijs omvatten alle actieve inschrijvingen met een diplomacontract op 30 september. Enkele tabbladen geven ook de uitschrijvingen weer.
Een student kan meerdere inschrijvingen hebben in het hoger onderwijs. Het aantal inschrijvingen is dus niet gelijk aan het aantal studenten.

Niet inbegrepen: postgraduaat en bij- en nascholing

> Naar Dataloep - Inschrijvingen hoger onderwijs

Leerlingenkenmerken hbo5 Verpleegkunde

Cijfergegevens vanaf het schooljaar 2009-2010 over het aantal cursisten in hbo5 Verpleegkunde

met de kenmerken:

  • Thuistaal niet-Nederlands.
  • Laag opleidingsniveau van de moeder.
  • Schooltoelage ontvangen.
  • Buurt met hoge mate van schoolse vertraging.

De 4 kenmerken samen vormen de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI).

> Naar Dataloep - Leerlingenkenmerken hbo5 Verpleegkunde

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Naar boven