Welke loopbaanonderbreking kan ik als contractueel opnemen?

Ben je contractueel personeelslid van een hogeschool? Afhankelijk van de hogeschool waar je werkt, geldt er andere regelgeving op basis waarvan jij loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan opnemen.

Personeelsleden van een publiekrechtelijke hogeschool

Je kan loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging opnemen op basis van het KB van 2 januari 1991. Je vindt daarover meer informatie op de website van de RVA.

Voor het ouderschapsverlof en de loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid val je onder de regelgeving die ook van toepassing is voor de benoemde en tijdelijke personeelsleden van de hogescholen.

Personeelsleden van een vrije hogeschool

Je kan geen gebruik maken van de types loopbaanonderbreking voor benoemde en tijdelijke personeelsleden. Je kan wel tijdskrediet opnemen. Daarvoor is federale regelgeving van toepassing. Alle informatie daarover vind je bij de Federale overheid - Tijdskrediet.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving