Welke toetsen zijn er?

 

Scholen en evaluaties

Wil jij of je schoolteam graag meten welke vorderingen je leerlingen maken en of je hen voldoende en correct evalueert?

Heb je als zorgcoördinator vragen over de aanpak van de interne kwaliteitszorg of het evaluatiebeleid van je school?

De Vlaamse overheid liet 3 soorten toetsen ontwikkelen, en daarnaast een ‘toolkit’ of wegwijzer naar toetsinstrumenten voor competenties Nederlands.

Scholen of CLB’s kunnen de toetsen en de toolkit gratis gebruiken.

Met de toetsen en de toolkit wil de overheid tegemoetkomen aan vragen over de eigen kwaliteitszorg en evaluatiemethodes zoals:

 • Kunnen we onze interne kwaliteitszorg in kaart brengen en vergelijken met andere scholen?
 • Welke evaluaties zijn betrouwbaar?
 • Wat kan ik evalueren met welke toets?
 • Hoe krijg ik zicht op de klasvorderingen?
 • Waar vind ik een kwaliteitsvolle en betrouwbare toets voor de verplichte taalscreening?
 • Hoe werk ik met een portfolio in de klas?
 • Hoe koppel ik het schooltaalbeleid aan een evaluatiebeleid?

Naar boven

Beschikbare toetsen van de overheid

De overheid biedt alle scholen en CLB’s:

 • 3 toetsen die je gratis kan downloaden. De school of het CLB mogen het materiaal zelf niet verder verspreiden.
 • Een 'toolkit': een wegwijzer naar mogelijke evaluatie-instrumenten van de competenties voor Nederlands in het gewoon lager en het secundair onderwijs.

Welk toetsinstrument het meest geschikt is voor je school, kan je bepalen op basis van de concrete informatie: wat, waarom en hoe test je?

Naar boven

Wegwijzer: Toolkit Breed Evalueren

De Toolkit Breed Evalueren is een wegwijzer voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en scholen.

Er zijn 2 versies van de toolkit:

 • Voor competenties Nederlands in  hetlager onderwijs
 • Voor competenties Nederlands in het secundair onderwijs

De 2  toolkits bieden een overzicht van evaluatie-instrumenten voor die competenties, met informatie over de toepassing en de mogelijke kosten.

Naar boven