Welzijn op het werk

Hoe zit de wetgeving over welzijn op het werk in elkaar? Wie is wie in de zorg voor je welzijn op school? Hoe meld je een probleem?

Hoe ga je om met grensoverschrijdend gedrag in de klas? Hoe voorkom je het en pak je het aan?

Wie wil werken aan zijn geluk heeft daar nu een praktisch hulpmiddel voor: de geluksdriehoek, ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven. 

Werkbaar werk levert geen overmatige stress op, biedt voldoende kansen, is motiverend en maakt een evenwichtige werk-privé balans mogelijk. Ontdek tools, goede praktijken en ga na hoe werkbaar je job is.

Wat zijn psychosociale risico's? Wat moet je school of centrum doen en wat kan je zelf doen?