Woon-werkverkeer

Wat is woon-werkverkeer?

Welke verplaatsingen vallen onder woon-werkverkeer en welke niet? Verplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer komen in aanmerking, met de auto niet.

Fietsvergoeding

 Wanneer krijg je een fietsvergoeding? Hoe vraag je die aan?

Terugbetaling kosten openbaar vervoer

De terugbetaling van je kosten voor gebruik van het openbaar vervoer: onder welke voorwaarden? Hoe vraag je het aan?