Zelftesten corona

Wat is het?

Een zelftest corona is een antigeentest die je bij jezelf kan afnemen via een neuswisser. Antigeentesten meten de aanwezigheid van bepaalde eiwitten en moeten niet in een labo worden geanalyseerd. Ze kunnen meteen worden uitgevoerd en afgelezen waardoor het resultaat snel (meestal na 15 minuten) bekend is. Een zelftest kan besmettingen met het coronavirus detecteren, ongeacht de variant. Om te bepalen om welke variant het gaat, moet er een PCR-test volgen waarop genoomonderzoek wordt gedaan.  

De zelftesten die aan je onderwijsinstelling of scholengemeenschap geleverd worden, zijn door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) goedgekeurd. Zelftesten zijn een extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zelftesten dragen bij tot het veilig openhouden van je onderwijsinstelling. Met zelftesten kunnen eventuele besmettingen eerder opgespoord worden waardoor nieuwe uitbraken voorkomen worden. Dat zorgt voor meer veiligheid als je met andere mensen in contact komt. 

Is een zelftest verplicht?

Neen, een zelftest is vrijwillig. Het afnemen van een zelftest kan geen voorwaarde zijn om toegang te krijgen tot je onderwijsinstelling. Een negatief testresultaat kan ook niet gebruikt worden als toegangsticket om deel te nemen aan activiteiten. Een negatieve zelftest kan een mogelijke besmetting immers niet helemaal uitsluiten. Enkel een negatief resultaat op een PCR-test biedt deze zekerheid. 

Naar boven

Wat moet ik doen?

Je onderwijsinstelling beschikt over gratis zelftesten. Je krijgt van je onderwijsinstelling een gratis pakket met voldoende zelftesten om je tweemaal per week te testen tot aan de zomervakantie. Je directie zal je informeren over de zelftesten, waar en bij wie je ze kan afhalen. 

Neem de testen thuis bij jezelf af. Op de website Covid-19 zelftesten | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be) vind je instructies over het afnemen van een zelftest en het aflezen van het testresultaat. Je vindt er ook een instructiefilmpje. Lees zeker ook de bijsluiter die bij de test zit. Indien de instructies op de website verschillen van de bijsluiter, volg dan de instructies van de bijsluiter op.
Als je een zelftest doet, kan je dat best 2 keer per week doen. Wacht 3 à 4 dagen tussen de testen. 

Had je recent een bevestigde COVID-19 besmetting, dan heeft een zelftest binnen de 3 maanden na een positieve PCR-test geen nut. Gedurende deze periode ben je voldoende beschermd tegen een nieuwe besmetting. Daarnaast kan het resultaat van een nieuwe (PCR-)test nog positief zijn door de eerste infectie.  

Wie gevaccineerd is hoeft geen zelftest meer te doen. 
Heb je nog vragen? Je apotheker, de preventieadviseur-arbeidsarts van je onderwijsinstelling en het door jouw onderwijsinstelling aangeduide aanspreekpunt helpen je verder.

Meteen een PCR-test?

Een zelftest wordt niet gebruikt in volgende gevallen: 

  • Als je symptomen hebt
  • Als je via het contactcenter, de preventieadviseur-arbeidsarts of het CLB verwittigd wordt dat je als hoogrisicocontact geïdentificeerd bent
  • Als je terugkomt uit een rode zone of het PLF (Passenger Locator Form) je aanduidt als risicovol contact
  • Als je betrokken bent bij een procedure voor een vermoedelijke clusterbesmetting

In deze gevallen volg je de richtlijnen op van de verantwoordelijke arts en word je met een PCR-test getest.

Hoe moet ik de test bewaren?

Bewaar je zelftesten op kamertemperatuur (tussen 15-30°C) en zeker niet ingevroren of gekoeld. Dat leidt tot een onbetrouwbaar testresultaat. Let er ook op dat je de testen bij warm weer zeker niet in de auto bewaart. Testen op een te hoge temperatuur bewaren, kan immers ook leiden tot onbetrouwbare testresultaten. Stel de testen niet bloot aan het zonlicht. Bewaar deze bij voorkeur op een droge en donkere plaats. 

Naar boven

Na de test

Ben je in quarantaine? Blijf in quarantaine. Een negatief resultaat op een zelftest kan je quarantaine immers niet vroeger beëindigen.

Hoe lees ik het resultaat van een zelftest af? 

  • Positief resultaat: je ziet een lijntje langs de letter ‘C’ en je ziet een lijntje langs de letter ‘T’.
  • Negatief resultaat: je ziet een lijntje langs de letter ‘C’ en niet langs de letter ‘T’.
  • In alle andere gevallen is de test ongeldig. Als er geen lijntjes verschijnen of enkel langs de ‘T’ betekent dat je test niet geslaagd en ongeldig is. Doe in dit geval een tweede test met een nieuwe zelftest.

Is het resultaat negatief? 

Dat betekent dat je waarschijnlijk niet besmet bent. Opgelet: de zelftest is een momentopname en een negatief resultaat sluit niet uit dat je toch besmet bent. Test daarom regelmatig en blijf alle veiligheidsvoorschriften volgen. 
Negatieve testresultaten moeten niet geregistreerd worden.

Is het resultaat positief?

Dat betekent dat je waarschijnlijk COVID 19 hebt. Je moet meteen in isolatie. Laat het testresultaat bevestigen met een PCR-test. Je neemt hiervoor contact op met de preventieadviseur-arbeidsarts verbonden aan jouw school, de huisarts of het callcenter via 02 214 19 19.  Houd alvast goed bij met wie je de afgelopen dagen (nauw) contact had. Je kan hiervoor volgend formulier gebruiken: Formulier contactenlijst voor contactonderzoek bij COVID-19 - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)

PCR-test is negatief

De zelftest was vermoedelijk vals-positief. De preventieadviseur-arbeidsarts of de huisarts oordeelt of je uit isolatie mag en terug mag gaan werken. 

PCR-test is positief 

Je bent een bevestigd COVID-19-patiënt en blijft in isolatie gedurende minstens 10 dagen te tellen vanaf het positieve resultaat van de zelftest. Het contactonderzoek wordt opgestart volgens de geldende procedures. Voor het leerplichtonderwijs voeren het CLB en de preventieadviseur-arbeidsarts het contactonderzoek uit binnen de school. Voor de andere onderwijsniveaus verloopt het contactonderzoek via het callcenter van de overheid. Het callcenter voert ook het contactonderzoek uit in de privésfeer.

Mogen de afgenomen zelftesten bij het gewone afval? 

Ja dat mag.
Doe het testmateriaal in een afgesloten klein plastic zakje. Als je papieren tissues gebruikt hebt, gooi deze dan niet bij het papier en karton, maar ook in een afgesloten klein plastic zakje. Doe dit zakje nadien in de huisvuilzak. Het mag bij het gewoon afval. 
Het verpakkingsmateriaal van de test mag gewoon gesorteerd worden bij papier en karton of plastic naargelang het materiaal. 

Naar boven

Meer informatie