Zieke studenten behouden studiebeurs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 26 november 2018


Vandaag kunnen meerderjarige studenten die door ziekte geen of een onvolledig studieprogramma volgen, geen aanspraak maken op een studietoelage. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits komt hier verandering in en wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten voor het krijgen van een studiebeurs voor zieke studenten afgeschaft.

Om een studietoelage te ontvangen moet een meerderjarige student op vandaag minimum 27 studiepunten opnemen. Wie door ziekte geen of een onvolledig studieprogramma volgt, krijgt geen studietoelage en wie zijn of haar studiepunten vermindert door ziekte moet een deel van de studietoelage terug betalen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits brengt daar nu verandering in. Ze wil niet dat studenten die door ziekte uit de boot vallen. Daarom wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten voor zieke studenten afgeschaft. Deze maatregel gaat in vanaf volgend academiejaar.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Om een studietoelage te ontvangen moet een student minimum voor 27 punten ingeschreven zijn. Studenten die wegens medische redenen gedwongen zijn om aan een lager studieritme te leren, worden nu tweemaal getroffen: een eerste keer door hun ziekte, een tweede keer doordat ze hun recht op een studietoelage verliezen. Om dit te vermijden wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten afgeschaft. Zo zorgen we ervoor dat deze studenten toch hun beurs kunnen behouden.”