Ziekte en ongeval - personeel hogescholen

Bezoldigd ziekteverlof voor tijdelijke personeelsleden

Je hebt recht op een aantal dagen bezoldigd ziekteverlof.

Bezoldigd ziekteverlof voor benoemde personeelsleden

Je hebt recht op een aantal dagen bezoldigd ziekteverlof.

Terbeschikkingstelling wegens ziekte

Ben je benoemd aan een hogeschool en zijn je bezoldigde ziektedagen opgebruikt? Dan word je ter beschikking gesteld wegens ziekte.

Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

Je kan verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aanvragen in een hogeschool. Je werkt halftijds, maar wordt wel voor je volledige opdracht betaald.

Verminderde prestaties na beslissing adviserend arts

Voor tijdelijke personeelsleden die na een beslissing van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds deeltijds mogen hervatten tijdens een periode van ziekteverlof.

Arbeidsongeval

Arbeidsongeval: aangifte, procedure en vergoeding, verloven na een arbeidsongeval.

Beroepsziekte

Beroepsziekte: aanvraag, erkenning en vergoeding, verloven voor beroepsziekte en voor bedreiging door beroepsziekte.