Zo dien je een verzoekschrift in

Beroep tegen een studievoortgangsbeslissing van een hogeschool of universiteit

Hou rekening met de termijn van 5 kalenderdgen en de spefifieke aandachtspunten bij de opmaak en indiening van je verzoekschrift.

Beroep tegen een beslissing over je buitenlands diploma

Hou rekening met de termijn van 30 kalenderdagen en de specifieke aandachtspunten bij de opmaak en indiening van je verzoekschrift.

Terugvordering van leerkrediet wegens overmacht

Er is geen vervaltermijn. Hou rekening met de specifieke aandachtspuntenĀ  bij de opmaak en indiening van je verzoekschrift.