Zomeraanbod Nederlands Tweede Taal de voorbije jaren verzesvoudigd


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 5 juli 2018


Deze zomer breidt het aanbod van lessen Nederlands Tweede Taal in de Centra voor Volwassenenonderwijs opnieuw uit. In juli en augustus zullen er 148 trajecten worden aangeboden goed, voor 12.600 lestijden. Het aanbod is bedoeld voor anderstalige nieuwkomers. Het leren van het Nederlands is belangrijk voor hun integratie en verhoogt hun toekomstkansen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert voor dit zomeraanbod bijna 1,2 miljoen euro. Dat is ruim vier keer meer dan in het begin van de legislatuur.

De vraag naar lessen Nederlands Tweede Taal in de Centra voor Volwassenenonderwijs stijgt jaar na jaar. Het inburgeringsdecreet bepaalt dat vluchtelingen binnen de drie maanden na hun aanmelding in een onthaalbureau met hun inburgeringstraject dienen te starten. Daarnaast is er een groep anderstaligen die er de voorkeur aan geeft om een opleiding tijdens de zomermaanden te volgen.

Voor het vierde jaar op rij verhoogt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de middelen voor dit zomeraanbod. 31 Centra voor Volwassenenonderwijs staan deze zomer in voor 148 trajecten, 6 keer meer dan bij het begin van de legislatuur. Verwacht wordt dat er bijna 1800 cursisten zullen zijn. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert bijna 1,2 miljoen euro in de lessen Nederlands Tweede Taal.

Evolutie zomeraanbod

Zomeraanbod NT2

Aantal centra Aantal trajecten Totaal aantal lestijden Investering

2018

31

148

12.598

1.198.901,81 euro

2017

22

85

8.059

757.043,67 euro

2016

16

48,5

5.580

514.922,40 euro

2015

10

23

2.820

256.394,40 euro

2014

13

23

2.811,6

255.630,67 euro

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De voorbije jaren stijgt de vraag naar lessen Nederlands Tweede Taal. De kennis van het Nederlands is essentieel in het kader van integratie en verhoogt de toekomstkansen van anderstalige nieuwkomers. Door de stijging van het aantal anderstalige nieuwkomers wordt jaar na jaar in bijkomende middelen voorzien om het zomeraanbod uit te breiden. 31 Centra voor Volwassenenonderwijs staan in voor de zomercursussen. Vanaf 1 september 2019 wordt de financiering voor deze opleidingen open-end gemaakt. Dat betekent dat als er meer cursisten zijn de middelen automatisch verhogen en er vanaf dan geen projectsubsidies moeten worden toegekend.”