Zomerscholen juli en augustus 2020

Tussen 6 juli en 28 augustus 2020 organiseren een aantal scholen en organisaties zomerscholen. (Update 17 juli)

Wat zijn zomerscholen?

Een zomerschool biedt leerlingen uit het lager of secundair onderwijs essentiële leerstof op maat aan, in kleine groepen van maximaal 10 tot 14 leerlingen.

Naast leren is er ook aandacht voor sport, cultuur of spel, met educatieve speelvormen.

Het aanbod van de zomerscholen is gratis.

Naar boven

Soorten zomerscholen

Zomerscholen kiezen zelf hun aanbod en de doelstellingen. Sommige scholen hebben een aanbod voor 1 graad, andere voor meerdere.

Kies uit het aanbod de zomerschool die het beste bij je past.

Er zijn zomerscholen voor:

 • Gewoon en buitengewoon lager onderwijs
 • Gewoon secundair onderwijs (1 of meerdere graden), inclusief:
  • Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • Deeltijds onderwijs
  • Leren en werken
 • Buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvormen 3 en 4 (OV3 en OV4)

Er zijn open en gesloten zomerscholen:

 • Open: voor alle leerlingen
 • Gesloten: alleen voor leerlingen van de school (of scholen) die de zomerschool organiseert

Vind het aanbod in de tabellen (overzichten) voor het lager en secundair onderwijs.

Naar boven

Wat leer je in een zomerschool?

Lager onderwijs

 • Remediërende zomerscholen zijn er vooral voor leerlingen die een achterstand hebben opgelopen tijdens de coronaperiode. Die leerlingen krijgen extra ondersteuning voor bepaalde leergebieden.
 • Voorbereidende of stimulerende zomerscholen zijn er vooral voor leerlingen van het 6de leerjaar lager onderwijs die in september de overstap naar het 1ste jaar secundair onderwijs maken.
 • Sommige zomerscholen bieden zowel remediëring als voorbereiding en stimulering

Secundair onderwijs

 • Remediërende zomerscholen zijn er vooral voor leerlingen die een achterstand hebben opgelopen tijdens de coronaperiode. Die leerlingen krijgen extra ondersteuning voor bepaalde vakken.
 • Voorbereidende of stimulerende zomerscholen zijn er vooral voor leerlingen die voor een belangrijke overstap staan in hun schoolloopbaan in het secundair onderwijs, zoals:
  • De keuze voor een bepaald studiegebied of een bepaalde studierichting
  • De overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs
 • Sommige zomerscholen bieden zowel remediëring als voorbereiding en stimulering

Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers

 • Remediërende zomerscholen zijn er vooral voor leerlingen die een achterstand hebben opgelopen tijdens de coronaperiode. Die leerlingen krijgen extra ondersteuning voor de talige en algemene ontwikkelingsdoelen van OKAN.
 • Voorbereidende of stimulerende zomerscholen zijn er vooral voor OKAN-leerlingen die op het punt staan om naar het reguliere onderwijs door te stromen.
 • Sommige zomerscholen bieden zowel remediëring als voorbereiding en stimulering

Buitengewoon onderwijs

 • Remediërende zomerscholen zijn er vooral voor leerlingen die een achterstand hebben opgelopen tijdens de coronaperiode. Die leerlingen krijgen extra ondersteuning voor bepaalde ontwikkelingsdoelen, afhankelijk van de onderwijsbehoeften.
 • Voorbereidende of stimulerende zomerscholen zijn er vooral voor de oriëntering of heroriëntering van leerlingen
 • Sommige zomerscholen bieden zowel remediëring als voorbereiding en stimulering

Naar boven

Vind een zomerschool in het aanbod

Wat vind je in de twee tabellen: lager onderwijs - secundair onderwijs?

In 2 aparte tabellen vind je het aanbod voor het lager en het secundair onderwijs, gerangschikt per provincie. (Het provinciale onderwijs heeft een aanbod in alle provincies)

Je vindt in de 2 tabellen:

 • De doelstellingen
 • De doelgroep
 • De leergebieden of vakken die aan bod komen
 • De locatie
 • De periode
 • Contactgegevens voor meer informatie en inschrijving

Sommige zomerscholen hebben een aanbod op verschillende locaties. Neem contact op met de zomerschool voor meer informatie.

Het aanbod voor het buitengewoon onderwijs is opgenomen in een aparte kolom in de twee tabellen.

De laatst toegevoegde zomerscholen hebben een groen-blauwe kleur in de 1ste kolom. Deze zomerscholen werden toegevoegd na de 2de indieningsronde, op 17 juli.

Vind een zomerschool

Hoe inschrijven?

Schrijf rechtstreeks bij je zomerschool in. Neem ook voor meer informatie contact op met de zomerschool.

Naar boven

Online zomerschool voor leerlingen lager onderwijs in augustus

In augustus kunnen leerlingen van het lager onderwijs genieten van Zomerschool.Vlaanderen: een multimediaplatform met leuke lessen op maat. De programma’s komen ook via de VRT 3 weken lang tot in elke huiskamer.

Check Zomerschool.Vlaanderen

Naar boven

Voor zomerscholen: welke veiligheidsrichtlijnen volgen?

Voor de zomerscholen gelden dezelfde richtlijnen en preventieve maatregelen als voor de zomerkampen.

In het stappenplan van De Ambrassade (ondersteunings- en netwerkorganisatie jeugdwerk) vind je de voorzorgsmaatregelen die je voor en tijdens activiteiten (zoals de zomerschool) moet nemen, en wat je moet doen bij ziekte van een deelnemer of bij een besmetting. De Ambrassade - Stappenplan aanbod zonder overnachting (pdf, 7 p.)

Belangrijk: zorg dat je van elke deelnemer een medische fiche hebt. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om het onderscheid te kunnen maken tussen een allergie of een verkoudheid en een mogelijke coronabesmetting. In het stappenplan vind je meer informatie over wat zeker in de medische fiche moet staan.

Sommige kinderen nemen deel aan verschillende kampen of zomerscholen. De Veiligheidsraad heeft geen beperking opgelegd op het aantal stages of kampen (procedure van Sciensano). Het is wel raadzaam om minstens 2 dagen te laten tussen opeenvolgende bubbels. Meer info: Info Coronavirus - Veelgestelde vragen.

Wat doe je als een van je leerlingen ziek wordt of een ongeval heeft? Mag je nog eerste hulp toedienen? Meer informatie: EHBO op school: aangepaste eerstehulprichtlijnen in tijden van corona

Naar boven