Zorgbeleid, leerlingenbegeleiding en CLB in het basisonderwijs

Nieuw omkadering voor ondersteuning van kinderen met een verstandelijke (type 2), motorische (type 4), visuele (type 6), auditieve beperking of spraak- of taalontwikkelingsstoornis (type 7) in het gewoon onderwijs.

Elke school moet vanaf 1 september 2018 verplicht een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg

Trauma-psychologen ondersteunen CLB- medewerkers, scholen en leerkrachten bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen.