Zorgkrediet voor je personeel

Wat is het?

Is zorgkrediet een recht of een gunst? Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Wanneer begint en eindigt zorgkrediet? Hoe verloopt de aanvraagprocedure? Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over zorgkrediet.

Wat moet ik doen?

In te vullen documenten

Het school- of centrumbestuur initieert de aanvraag online op de website van het Departement Werk en Sociale Economie (Werk.be).

Melden aan de onderwijsadministratie

Je meldt het zorgkrediet elektronisch via:

  • RL-2 bij elke vorm van volledig zorgkrediet
  • RL-1 en RL-12 bij elke vorm van gedeeltelijk zorgkrediet

Raadpleeg de dienstonderbrekingscodes in de omzendbrief zorgkrediet.

De verantwoordingsstukken bij de aanvraagformulieren bij het zorgkrediet bewaar je op school. Zij moeten niet worden verzonden.

Bij voortijdige beëindiging stuur je een nieuwe elektronische zending voor de volledige periode van het zorgkrediet met de nieuwe einddatum.

Naar boven

Regelgeving en formulieren
Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel