Zwangerschap en ouderschap

Je hebt recht op 6+1 weken verlof om een kind in je gezin op te nemen voor adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg.

Ben je officieel aangesteld als pleegouder, dan heb je recht op 6 volledige dagen pleegzorgverlof per kalenderjaar.

Met zorgkrediet onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van 1 van 5 motieven: zorg voor een kind tot en met 12 jaar, medische bijstand, palliatieve zorg, zorg voor een kind met een handicap, opleiding.