Zwemmen: 1 schooljaar gratis

1 schooljaar gratis, bijdrage voor andere schooljaren

Kunnen zwemmen is een basisvaardigheid voor kinderen om in de lagere school te verwerven. Daarom is zwemmen opgenomen in de eindtermen voor het gewoon lager onderwijs en in de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon lager onderwijs.

Elke leerling in het lager onderwijs heeft recht op 1 schooljaar gratis zwemmen. Dat betekent dat de school voor elke leerling 1 schooljaar lang de kosten voor het vervoer naar en de toegang tot het zwembad betaalt.

Tijdens de andere schooljaren kan de school een bijdrage aan de ouders vragen voor het vervoer en de toegang tot het zwembad. Die bijdrage valt onder de scherpe maximumfactuur.

De schoolraad bespreekt:

  • Welke leerlingengroepen gratis mogen zwemmen
  • Of andere leerlingengroepen gaan zwemmen en welke bijdrage ouders daarvoor betalen

Lees meer:

Naar boven

Vragen en antwoorden

De leerlingen gingen vroeger meer zwemmen dan dit schooljaar. Kan dat zomaar?

Elke school beslist zelf hoe vaak  de leerlingen gaan zwemmen. Wel heeft elke leerling in de loop van het lager onderwijs recht op een schooljaar gratis zwemmen.
 

Onze school heeft een bus nodig om naar het zwembad te rijden. Leidt de maximumfactuur er niet toe dat de leerlingen minder gaan zwemmen?

Samen met de scherpe maximumfactuur kwam er een nieuw decreet  voor de financiering van scholen. De nieuwe financiering is gebaseerd op leerlingen- en schoolkenmerken en biedt scholen extra middelen. 

De school kan een deel van die extra middelen gebruiken voor het zwemmen. Maar zij kan er ook voor kiezen om de middelen voor andere zaken dan het zwemmen aan te wenden. De schoolraad, waarin de ouders vertegenwoordigd zijn, adviseert het schoolbestuur daarover.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België