Verlof om cursussen te volgen en je voor te bereiden op examens: gemeenschapsonderwijs

Wat is het?

Als personeelslid in het gemeenschapsonderwijs kan je verlof nemen om cursussen te volgen en je voor te bereiden op examens, of om stage te lopen in een andere functie bij de overheid..

Recht of gunst?

Dit verlof is een gunst.

Naar boven

Voorwaarden

  • Je bent vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten.

  • Je hebt een opdracht in het gemeenschapsonderwijs.

  • Je behoort tot een van de volgende personeelscategorieën:

    • Bestuurs- en onderwijzend personeel

    • Opvoedend hulppersoneel

    • Paramedisch personeel

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens dit verlof ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens dit verlof ontvang je geen salaris.

Anciënniteit

Dit verlof telt volledig mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Dit verlof heeft geen invloed op de mogelijkheid om te cumuleren.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur – einde

Begin en einde

Er is geen vaste begin- of einddatum.

Duur

Maximaal 30 dagen per jaar.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit verlof minstens 1 maand voor de aanvang aan bij je school- of centrumbestuur.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Contact