Toelatingsvoorwaarden hoger onderwijs

 

Bachelor

Als je een diploma secundair onderwijs hebt, kan je je inschrijven voor een bacheloropleiding. Het mag een diploma aso, tso, kso of bso zijn. Een getuigschrift bso is niet voldoende.

Ook als je ooit al een diploma hoger onderwijs (van een hogeschool of een centrum voor volwassenenonderwijs) behaald hebt, word je rechtstreeks toegelaten tot een bacheloropleiding. Misschien heb je zelfs recht op vrijstellingen.

Wat als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt?

Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, beslist de hogeschool of universiteit of je kan starten in het hoger onderwijs. Een hogeschool of universiteit legt afwijkende toelatingsvoorwaarden vast in het onderwijsreglement. Voor meer informatie neem je contact op met de hogeschool of universiteit waar je wil studeren.

Bijkomende voorwaarden voor sommige opleidingen

Voor een aantal opleidingen zijn er bijkomende voorwaarden:

  • De opleidingen audiovisuele kunst en beeldende kunst, en muziek en podiumkunsten organiseren een artistieke toelatingsproef.
  • Voor de universitaire opleidingen geneeskunde en tandheelkunde moet je slagen voor een toelatingsexamen arts - tandarts.
  • Voor bepaalde bacheloropleidingen is deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving.

Naar boven

Master

Met een academisch bachelordiploma kan je je inschrijven voor een masteropleiding.

Heb je een professioneel bachelordiploma? Dan kan de hogeschool of universiteit je eventueel toelaten tot een masteropleiding als je eerst met succes een schakelprogramma volgt.

Een instelling kan de toelating tot een masteropleiding beperken tot afgestudeerden van een welbepaalde bacheloropleiding. Als je geen diploma van die bacheloropleiding hebt, kan de instelling  je eventueel toelaten, als je met succes  een voorbereidingsprogramma voltooit.

Een instelling kan je inschrijving voor een onderzoeksmaster afhankelijk maken van een onderzoek naar je bekwaamheid om die onderzoeksmaster te volgen. De instelling kan het aantal studenten dat toegelaten wordt tot een onderzoeksmaster beperken.

Naar boven

Bachelor-na-bachelor

Met een bachelordiploma krijg je toegang tot een bachelor-na-bacheloropleiding.

Een hogeschool kan de toelating tot een bachelor-na-bacheloropleiding beperken tot afgestudeerden van een welbepaalde bacheloropleiding. Als je geen diploma van die bacheloropleiding hebt, kan de hogeschool je eventueel toelaten, als je met succes  een voorbereidingsprogramma voltooit.

Naar boven

Master-na-master

Met een masterdiploma krijg je toegang tot een master-na-masteropleiding.

Een universiteit kan de toelating tot een masteropleiding beperken tot afgestudeerden van een welbepaalde masteropleiding. Als je geen diploma van die masteropleiding hebt, kan de universiteit  je eventueel toelaten, als je met succes  een voorbereidingsprogramma voltooit.

Naar boven

Voorbereiding van een doctoraatsproefschrift

Met een masterdiploma voldoe je aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving voor de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. De universiteit kan een bijkomend onderzoek opleggen dat peilt naar je geschiktheid om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's