Wegwijs in het hoger onderwijs

Soorten opleidingen in het hoger onderwijs

Graduaatsopleiding

 • Beroepsgerichte opleiding die zich situeert tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor
 • Aan een hogeschool
 • Bereidt je voor op een beroep en op een professionele bachelor
 • Studieomvang: 90 of 120 studiepunten

Professionele bachelor

 • Gericht op de beroepspraktijk: je verwerft competenties die nodig zijn voor de zelfstandige uitoefening van 1 of meer beroepen.
 • Aan een hogeschool
 • Studieomvang: minstens 180 studiepunten

Academische bachelor

 • Brede academische (theoretische) vorming of vorming in de kunsten
 • Bereidt je voornamelijk voor op een masteropleiding
 • Aan een universiteit, School of Arts of Hogere Zeevaartschool
 • Studieomvang: minstens 180 studiepunten

Master

 • Gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties
 • Wordt afgesloten met een masterproef
 • Aan een universiteit, School of Arts of Hogere Zeevaartschool
 • Studieomvang: minstens 60 studiepunten. Onderzoeksmaster: 120 studiepunten.

Na je bachelor of master

Na een bacheloropleiding kan je een bachelor-na-bacheloropleiding volgen. Die opleidingen zorgen voor een verbreding of specialisatie van je bacheloropleiding.

Een master-na-masteropleiding volgt op een andere masteropleiding. Die opleidingen zorgen ervoor dat je je vergaarde kennis en competenties binnen een bepaald studiegebied verder kan uitbouwen.
Bachelor-na-bacheloropleidingen en master-na-masteropleidingen hebben een studieomvang van ten minste 60 studiepunten.

Lerarenopleiding

Wil je voor de klas staan? Dat kan met een educatieve bacheloropleiding, een educatieve masteropleiding of een educatieve graduaatsopleiding voor wie ervaring heeft in een beroep.

Educatieve bacheloropleiding: Kleuter-, Lager of Secundair onderwijs

 • Word klasleraar in kleuter- of lager onderwijs, of kies 2 vakken in het secundair onderwijs
 • Aan een hogeschool
 • Studieomvang: 180 studiepunten, waarvan minstens 45 studiepunten ervaring in de praktijk

Educatieve masteropleiding

 • Combineer een inhoudelijke masteropleiding in je domein met een opleiding tot leraar
 • Aan een universiteit of School of Arts
 • Studieomvang: 90 of 120 studiepunten, waarvan 60 studiepunten leraarschap

Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs

 • Enkel voor wie vooraf nuttige ervaring in een technisch of praktisch vak kan bewijzen
 • Aan een hogeschool
 • Studieomvang: 90 studiepunten, waarvan 30 studiepunten ervaring in de praktijk

Doctor

Wil je een doctoraat behalen, dan moet je baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verrichten en je doctoraatsproefschrift publiek presenteren en verdedigen. Je studeert aan een universiteit, een school of arts of de Hogere Zeevaartschool.

Schakelprogramma

Als je na je professioneel gerichte bacheloropleiding wil inschrijven voor een masteropleiding, moet je eerst een schakelprogramma volgen.

Een schakelprogramma is een programma van 45 tot 90 studiepunten. Op basis van wat je door praktijkervaring hebt geleerd (EVC) en wat je eerder hebt gestudeerd (EVK), kan het aantal studiepunten dalen.

Voorbereidingsprogramma

Als je geen diploma hebt dat je rechtstreeks toelaat tot de opleiding waarvoor je je wil inschrijven, kan de instelling je een voorbereidingsprogramma opleggen.

Postgraduaat

Je kan na het behalen van je graduaatsdiploma bachelor- of masterdiploma een postgraduaatopleiding volgen en dus specialiseren in een specifiek studiegebied.

Een postgraduaatopleiding heeft een studieomvang van ten minste 20 studiepunten en leidt tot een getuigschrift.

Naar boven

Profiel van een bachelor- of masteropleiding

Wie volgt een bepaalde bachelor- of masteropleiding? Hoe doen studenten het in het eerste jaar van een bachelor? Hoelang doen studenten erover om hun diploma te behalen?
Vind de informatie over het profiel van de opleidingen in het hoger onderwijs: Opleiding in cijfers

Naar boven

Instellingen hoger onderwijs

In Vlaanderen bieden verschillende soorten instellingen erkende opleidingen aan in het hoger onderwijs:

 • Ambtshalve geregistreerde instellingen: dat zijn de instellingen die erkend zijn door een decreet. De bekendste ambtshalve geregistreerde instellingen zijn de hogescholen en universiteiten. Daarnaast behoren ook de Evangelische Theologische Faculteit en de Faculteit Protestantse Godgeleerdheid tot deze groep, net als 3 instellingen voor postinitieel onderwijs.
 • Geregistreerde instellingen: dat zijn instellingen die  door de Vlaamse Regering geregistreerd zijn. Vaak bieden zij maar 1 of enkele erkende bachelor- of masteropleidingen aan.
 • Hogere instituten voor schone kunsten: aan die instellingen kan je de titel van Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten behalen.

Aan de hogescholen kan je professioneel gerichte opleidingen volgen: graduaatsopleidingen en professionele bachelors. Binnen het kader van een School of Arts kan je er ook academisch gerichte kunstopleidingen volgen in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst en het studiegebied muziek en podiumkunsten.
Aan de universiteiten kan je academisch gerichte opleidingen volgen, met uitzondering van de academische kunstopleidingen.
De Hogere Zeevaartschool biedt binnen het studiegebied nautische wetenschappen zowel professionele als academische opleidingen aan.
Enkel een erkende instelling mag een diploma van gegradueerde, bachelor of master uitreiken. Alle erkende instellingen voor hoger onderwijs en hun opleidingen vind je in het Hogeronderwijsregister.
Een geïntegraard stelsel van externe kwaliteitszorg op instellingsniveau garandeert de kwaliteit van bachelor- en masteropleidingen. Vind meer informatie over de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites