Cursistenadministratie

In de komende maanden vind je hier meer thema’s. We streven naar volledigheid eind voorjaar 2017.

Wettig verblijf: wat is het? Wat moet je doen bij de inschrijving van een cursist? Welke documenten mag je aanvaarden als bewijsstuk voor het wettig verblijf?

Soorten studiebewijzen in het volwassenenonderwijs, richtlijnen voor het opstellen, procedure voor verloren studiebewijzen