Nieuws

  • 19 oktober 2017
""

Voor organisaties: projecten begeleiding alternerend leren indienen tegen 15 november 2017

Organisaties zoals vzw's, gemeentebesturen, OCMW's, maatwerkbedrijven, bedrijven in de lokale diensteneconomie kunnen tot 15 november 2017 een project Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) indienen.
""
  • 10 oktober 2017

Hoe omgaan met sexting?

Als mensen seksueel getinte foto’s van zichzelf maken, verzenden, ontvangen of delen, noemen we dat sexting.
Vrouw aan bureau met telefoon in hand
  • 9 oktober 2017

Klantentevredenheidsonderzoek AGODI vanaf 9 oktober

Van 9 oktober tot en met 11 november organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een klantentevredenheidsonderzoek.
""
  • 14 september 2017

KlasCement voor de kleuterklas

KlasCement lanceert een deelwebsite met uitsluitend lesmateriaal voor het kleuteronderwijs.
" "
  • 10 oktober 2017

Duurzaamheidsbeleid op school: wat vind jij belangrijk?

Het initiatief Milieuzorg op school (MOS) ondersteunt scholen om duurzaamheidsthema's op te nemen in de lessen en in het schoolbeleid. De Vlaamse overheid (Departement Omgeving) coördineert MOS.
Persoon met laptop aan tafel
  • 29 september 2017

Elektronische salarisbrief voor alle personeelsleden

Alle personeelsleden kunnen vanaf 29 september 2017 hun salarisgegevens via de website Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel bekijken.
**
  • 8 september 2017

Infosessies Decreet rechtspositie basiseducatie

Werk je in een centrum voor basiseducatie? Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe Decreet rechtspositie voor de personeelsleden van de basiseducatie in werking. Vanaf dan behoor je tot het statutair onderwijspersoneel.
""
  • 9 oktober 2017

Studiedag Professionaliseringsbeleid, 14 november 2017 - Gent

Goed onderwijs kan niet zonder een kwaliteitsvol professionaliseringbeleid. Ontdek het tijdens de studiedag.
Cover brochure Wat na het secundair onderwijs
  • 29 september 2017

'Wat na het secundair onderwijs' helpt bij studie- of beroepskeuze

Ben je leerling of leerkracht in het laatste jaar van het secundair onderwijs? De nieuwe editie van de brochure 'Wat na het secundair onderwijs?' helpt bij een doordachte studie- of beroepskeuze.
""
  • 11 augustus 2017

Subsidies voor techniek en wetenschappen in het basis- en secundair onderwijs - schooljaar 2017-2018

Met subsidies in het schooljaar 2017-2018 voor het basisonderwijs wordt ingezet op de ontwikkeling van een globale schoolvisie over STEM. Er wordt ook geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en het beroeps- en technisch secundair onderwijs.