Nieuws

  • 20 september 2017
""

Congres Europese dag van de talen op 29 september

Ben je leerkracht moderne talen? Kom op vrijdag 29 september naar het congres ‘Leraar moderne talen: shaping the future’ in Gent.
""
  • 14 september 2017

KlasCement voor de kleuterklas

KlasCement lanceert een deelwebsite met uitsluitend lesmateriaal voor het kleuteronderwijs.
""
  • 26 juli 2017

SID-ins helpen jongeren bij studie- en beroepskeuze

Op 11 en 12 januari 2018 starten de studie-informatiedagen (SID-ins) in de Brabanthal in Leuven. Daarna is het de beurt aan Gent, Antwerpen, Genk en tot slot op 1 en 2 maart 2018 aan Kortrijk.
""
  • 12 juni 2017

Vraag je school- of studietoelage aan vanaf 1 augustus 2017

Het aanvraagjaar 2016-2017 werd op 1 juni afgesloten, met in totaal een recordaantal van meer dan 500.000 aanvragen. Vanaf 1 augustus kan je een nieuwe aanvraag doen voor het school- of academiejaar 2017-2018.
**
  • 8 september 2017

Infosessies Decreet rechtspositie basiseducatie

Werk je in een centrum voor basiseducatie? Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe Decreet rechtspositie voor de personeelsleden van de basiseducatie in werking. Vanaf dan behoor je tot het statutair onderwijspersoneel.
""
  • 17 juli 2017

Formaprim: nascholing Frans voor leerkrachten basisonderwijs

Ben je onderwijzer in het 3de tot het 6de leerjaar basisonderwijs? Schrijf je in voor Formaprim.
""
  • 19 mei 2017

Wegwijs in STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics

Het STEM-aanbod voor onderwijs, vrije tijd en tewerkstelling is aanzienlijk. Voor de geïnteresseerde leerkracht, leerling, ouder, student, werkgever … is het vaak moeilijk om door het bos de bomen nog te zien.
""
  • 11 augustus 2017

Subsidies voor techniek en wetenschappen in het basis- en secundair onderwijs - schooljaar 2017-2018

Met subsidies in het schooljaar 2017-2018 voor het basisonderwijs wordt ingezet op de ontwikkeling van een globale schoolvisie over STEM. Er wordt ook geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en het beroeps- en technisch secundair onderwijs.
""
  • 20 juni 2017

Nieuwe reeks vormingsdagen Het Archief voor het Onderwijs

Wil jij graag vlot Vlaams beeldmateriaal en televisieprogramma’s van de VRT, de regionale omroepen, musea en archieven leren inzetten in jouw klas? Het Archief voor Onderwijs komt dit najaar naar je toe met een nieuwe reeks van 10 vormingsdagen.
""
  • 19 mei 2017

Code Festival, 7-22 oktober: leren programmeren met je leerlingen

Geef jij les in het lager of secundair onderwijs en wil je graag weten hoe je je leerlingen kan leren programmeren?