Nieuws

  • 13 november 2017
Printscreen van pagina Mijn Onderwijs

Nieuwe webapplicatie Beheer omkadering via Mijn Onderwijs

Vanaf vandaag kan je school de jaarlijkse inlichtingen of de aanwending van het lestijden-, uren- en puntenpakket invullen in de nieuwe webapplicatie op Mijn Onderwijs.
" "
  • 8 november 2017

Subsidies om je sportinfrastructuur open te stellen

Wil jouw school, hogeschool, universiteit haar sportinfrastructuur na schooltijd, tijdens het weekend of in schoolvakanties openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers?
" "
  • 10 oktober 2017

Duurzaamheidsbeleid op school: wat vind jij belangrijk?

Het initiatief Milieuzorg op school (MOS) ondersteunt scholen om duurzaamheidsthema's op te nemen in de lessen en in het schoolbeleid. De Vlaamse overheid (Departement Omgeving) coördineert MOS.
""
  • 14 september 2017

KlasCement voor de kleuterklas

KlasCement lanceert een deelwebsite met uitsluitend lesmateriaal voor het kleuteronderwijs.
Jongeren in een wei
  • 27 oktober 2017

Studiedag jongeren en identiteitsvorming ‘Puberaal, lastig of radicaal?’ op 27 november in Genk

Hoe vormen en beleven jongeren hun identiteit, en hoe komt het dat sommige jongeren zich radicaal gaan gedragen? Kom op 27 november in Genk te weten hoe positieve identiteitsvorming radicaal gedachtengoed en polarisering bij jongeren kan voorkomen.
Persoon met laptop aan tafel
  • 29 september 2017

Elektronische salarisbrief voor alle personeelsleden

Alle personeelsleden kunnen vanaf 29 september 2017 hun salarisgegevens via de website Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel bekijken.
**
  • 8 september 2017

Infosessies Decreet rechtspositie basiseducatie

Werk je in een centrum voor basiseducatie? Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe Decreet rechtspositie voor de personeelsleden van de basiseducatie in werking. Vanaf dan behoor je tot het statutair onderwijspersoneel.
""
  • 10 oktober 2017

Hoe omgaan met sexting?

Als mensen seksueel getinte foto’s van zichzelf maken, verzenden, ontvangen of delen, noemen we dat sexting.
Cover brochure Wat na het secundair onderwijs
  • 29 september 2017

'Wat na het secundair onderwijs' helpt bij studie- of beroepskeuze

Ben je leerling of leerkracht in het laatste jaar van het secundair onderwijs? De nieuwe editie van de brochure 'Wat na het secundair onderwijs?' helpt bij een doordachte studie- of beroepskeuze.
""
  • 11 augustus 2017

Subsidies voor techniek en wetenschappen in het basis- en secundair onderwijs - schooljaar 2017-2018

Met subsidies in het schooljaar 2017-2018 voor het basisonderwijs wordt ingezet op de ontwikkeling van een globale schoolvisie over STEM. Er wordt ook geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en het beroeps- en technisch secundair onderwijs.