Hoe organiseer ik huisonderwijs?

Start bij het begin van het schooljaar

Huisonderwijs start je bij het begin van het schooljaar.

Dat betekent dat leerlingen in de loop van het schooljaar niet kunnen overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs.

In 3 gevallen kan je wel overstappen tijdens het schooljaar:

  • Je domicilieert je kind in de loop van het schooljaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaams Gewest.
  • Je kind vertrekt in de loop van het schooljaar naar het buitenland, maar blijft gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaams Gewest.
     
  • Je kind is ingeschreven in een erkende Vlaamse school en je wil het in de loop van het schooljaar laten overstappen naar huisonderwijs. Breng het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) op de hoogte van je plannen. Dient het CLB binnen de 10 werkdagen geen gemotiveerd bezwaar in, dan kan je al in de loop van het schooljaar starten met huisonderwijs.

Naar boven

Een verklaring van huisonderwijs indienen

Als je huisonderwijs wil organiseren, moet je, ten laatste op de 3de schooldag van het schooljaar, een verklaring van huisonderwijs met alle bijhorende informatie indienen bij de cel Leerplichtcontrole van het Agentschap voor Onderwijsdiensten:

Verklaring van huisonderwijs (docx, 3 p.) (902 kB)

Een verklaring van huisonderwijs geldt voor 1 schooljaar, tot 31 augustus. Zolang je huisonderwijs organiseert, moet je bij het begin van elk schooljaar opnieuw een verklaring indienen.

Je ondertekent de verklaring en bezorgt ze per post, e-mail of fax.

Naar boven

Huisonderwijs stopzetten tijdens het schooljaar 

Als je tijdens het schooljaar het huisonderwijs stopzet, moet je een bewijs van inschrijving in een erkende school bezorgen aan de cel Leerplichtcontrole van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (contactgegevens onderaan).

Vraag een attest van inschrijving aan de school waar je kind les volgt. Stuur het per post, e-mail of fax naar de cel Leerplichtcontrole en vermeld daarbij: stopzetting huisonderwijs.

Naar boven

Kan ik huisonderwijs combineren met onderwijs op school?

Je kind kan niet tegelijkertijd ingeschreven zijn in een erkende school en huisonderwijs volgen.

Naar boven

Praktische organisatie

Lesuren en vakanties

Je mag de dagindeling en de jaarindeling (vakanties, verlofdagen) zelf invullen.

Kwalificaties van de lesgever(s)

De Vlaamse overheid legt geen diplomavereisten op aan de lesgever(s).

Kosten

Je draagt zelf de kosten voor het huisonderwijs van je kind. Je ontvangt geen schooltoelage.

Naar boven

Inhoudelijke eisen

Het huisonderwijs moet beantwoorden aan volgende minimumeisen:

  • Het onderwijs moet gericht zijn op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en talenten van je kind en op de voorbereiding van je kind op een actief leven als volwassene.
  • Het onderwijs moet respect bijbrengen voor de grondrechten van de mens en voor de culturele waarden van je kind en van anderen.

Naar boven

Verplichte inschrijving bij de examencommissie

Je moet je kind inschrijven bij de Examencommissie om het getuigschrift basisonderwijs en het getuigschrift van de 1ste graad van het secundair onderwijs te behalen.

Naar boven

Controle op het huisonderwijs

Je bent verplicht mee te werken aan de controle van de onderwijsinspectie.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Contact
Cel Leerplichtcontrole basisonderwijs
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen Basisonderwijs, DKO en CLB
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
02 553 04 04
02 553 93 85
Cel Leerplichtcontrole secundair onderwijs
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
02 553 90 05
02 553 87 25