Modernisering van het secundair onderwijs

Het secundair onderwijs in Vlaanderen scoort internationaal uitstekend. Toch wijzen onderzoeken en ervaringen op belangrijke verbeterpunten. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, wordt het secundair onderwijs nu hertekend.

De redenen en de doelstellingen van de modernisering.

Het traject van de modernisering, van het masterplan 2013 tot nu en in de toekomst.

Een breed pakket aan maatregelen vanaf 2019-2020 voor het secundair, maar ook voor het kleuter- en lager onderwijs.

Tijdlijn secundair onderwijs van 1990 tot 2018 en verder, met toelichting en documenten.Tijdlijn modernisering secundair onderwijs | (c) Kim Baele

 

Nieuw
  • Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt.  
     
  • Op 1 december 2017 verleende de Vlaamse Regering ook al haar tweede principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering dat verder uitvoering geeft aan het ontwerp van decreet. Het ontwerp van besluit biedt ook een beeld van hoe het toekomstige studieaanbod zich verhoudt tot het huidige studieaanbod: de concordantie (zie bijlage 4, pp. 29-79 van het ontwerp-BVR). Het ontwerp van besluit is voor advies ingediend bij de Raad van State.

De Vlaamse Regering machtigt de minister om over de inhoud van de regelgeving te communiceren, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring.
 

""
""