Onderwijsstatistieken

De toepassing geeft cijfers vanaf schooljaar 2008-2009 over het aantal leerlingen met de kenmerken:

  • Thuistaal niet-Nederlands.
  • Laag opleidingsniveau van de moeder.
  • Schooltoelage ontvangen.
  • Buurt met hoge mate van schoolse vertraging.

De 4 kenmerken samen vormen de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI).

Ga aan de slag met de nieuwe Dataloep-toepassing.

Op de site van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) vind je gedetailleerde cijfergegevens over verschillende onderwijsthema's.

Vragen? Opmerkingen?

Vragen over cijfers?
Opmerkingen of suggesties voor Dataloep?