Actieplan mobiliteit

Europese doelstelling: 20% van de studenten mobiel tegen 2020

De Europese Unie hecht belang aan internationale studentenmobiliteit. Daarom heeft ze als doel gesteld dat tegen 2020 1 op de 5 studenten uit het hoger onderwijs een buitenlandse ervaring opgedaan heeft.

Naar boven

Vlaanderen legt de lat hoger: 33% van de Vlaamse studenten mobiel tegen 2020

De Vlaamse overheid zal de volgende jaren veel aandacht besteden aan het behalen van de Europese doelstelling omtrent mobiliteit. Die zegt dat 20% van de studenten een buitenlandse ervaring moet hebben opgedaan tegen 2020.

Vlaanderen wil zelfs nog verder gaan. Tegen 2020 moet minstens 1 op de 3 afgestudeerden uit het hoger onderwijs een deel van zijn opleiding of een stage in het buitenland gevolgd hebben, zowel binnen als buiten Europa. Daarvoor zal de Vlaamse overheid in de nodige beurzen voorzien, met extra aandacht voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. Dat zijn studenten met een functiebeperking, beursstudenten, zij-instromers, werkstudenten en studenten uit cultureel-etnische minderheden met een migratieachtergrond. Het is immers belangrijk dat studenten de nodige interculturele en internationale competenties verwerven in de huidige globaliserende wereld.

Informatie over studeren in het buitenland vind je via Studeer in het buitenland, Euro Guidance of Qrossroads.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Publicaties

Websites