Nieuws

  • 16 september 2020
""

Update corona: aantal leerlingen en leraren besmet / in quarantaine

We zijn dit schooljaar gestart in code geel. Dat betekent concreet dat alle leerlingen van alle leerjaren alle dagen naar school kunnen.
""
  • 15 september 2020

Herfst- en winterscholen: dien je project voor bijscholing uiterlijk 30 september in

Scholen, scholengroepen of scholengemeenschappen kunnen nog tot 30 september een projectaanvraag indienen voor bijscholings- of  remediëringstrajecten in het secundair onderwijs 
""
  • 14 augustus 2020

Start schooljaar in pandemieniveau geel

Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen vandaag om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassen
Studenten robotica
  • 12 juni 2020

Dien een innovatieproject in voor je tso- of bso-school: InnoVET

Wil jouw school voor technisch of beroepssecundair onderwijs technologische veranderingen binnenhalen? Innovatief lesmateriaal en methodes ontwikkelen en delen met leerkrachten in Vlaanderen? Dien dan ten laatste op 5 oktober 2020 een innovatieproject in bij InnoVET.
""
  • 10 september 2020

Opleiding agressiepreventie in onderwijs

Leer hoe je een preventief en curatief agressiebeleid kan uitwerken tijdens de tweedaagse opleiding agressiepreventie in onderwijs.
""
  • 14 juli 2020

Oproep voor centrale organisator van synchroon internetonderwijs

Kan jouw bedrijf synchroon internetonderwijs aanbieden? Vlaams Minister van Onderwijs, Ben Weyts, wil namens de Vlaamse Regering een kaderovereenkomst sluiten met een centrale organisator voor de organisatie van het synchroon internetonderwijs.
""
  • 26 mei 2020

Word jij onze nieuwe expert 'Cultuur in de Spiegel'?

Heb je ervaring en inzichten op het vlak van het leren met, over en door cultuur… maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping?
" "
  • 17 augustus 2020

Gezocht: voorbeeldscholen en expertisecentra voor begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen

Deadline: zondag 27 september 2020 In het schooljaar 2020-2021 gaat het project ‘Voorbeeldscholen voor de begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen’ van start. Met wetenschappelijke ondersteuning en met een looptijd van maximaal 24 maanden.
""
  • 8 juli 2020

Update corona: akkoord over draaiboeken 2020-2021

Er is een akkoord over de draaiboeken voor schooljaar 2020-2021. Bekijk de aangevulde pandemiescenario's, veiligheidsdraaiboeken en handvatten in coronatijd.
" "
  • 25 maart 2020

Allemaal digitaal: op zoek naar 10.000 laptops voor kwetsbare leerlingen

Op zoek naar 10.000 laptops voor leerlingen in het secundair onderwijs die thuis geen computer hebben. Het is belangrijk dat de meest kwetsbare leerlingen geen leerachterstand oplopen omdat ze geen computer hebben om thuis voor school te werken.