Nieuws

  • 17 juni 2021
""
  • 9 juni 2021

Eindejaarsactiviteiten in het hoger onderwijs kunnen on campus doorgaan

Activiteiten zoals proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen kunnen dit jaar on campus doorgaan.
""
  • 7 juni 2021

Vanaf volgend schooljaar taalscreening bij 5-jarigen

Vanaf volgend schooljaar screenen basisscholen in het gewoon onderwijs elke leerling van 5 jaar op de kennis van de onderwijstaal. De screening gaat na in welke mate de leerling het Nederlands voldoende beheerst.
""
  • 28 april 2021

Update corona: 2de en 3de graad SO mag voltijds naar school - binnenlandse meerdaagse uitstappen in juni

Alle leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs kunnen vanaf 10 mei weer 100 % contactonderwijs volgen. Tot dat besluit komt minister Weyts na overleg met de virologen en de onderwijspartners. Scholen kiezen zelf of en wanneer ze overschakelen naar voltijds contactonderwijs. Scholen zijn immers zelf het beste geplaatst om de lokale situatie en de lokale noden in te schatten.
  • 9 juni 2021

Extended Reality (XR) in het tso en bso

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering de visienota 'Van kwetsbaar naar weerbaar' goed. Eén van de acties richt zich op Extended Reality (XR) in de 2de en 3de graad van het beroeps- en technisch secundair onderwijs.
  • 28 mei 2021

Meld je aan voor de lerende netwerken cognitief sterk functionerende leerlingen

Hoe herken je cognitief sterk functionerende leerlingen? Hoe pak je dit aan in je klas? Welke methodes en materialen kan je gebruiken? En wat met leerlingen die minder presteren of bang zijn om fouten te maken?
""
  • 12 april 2021

Update corona: heropstart na de paasvakantie

Heropstart onderwijs na de paasvakantie Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister Ben Weyts het derde trimester in het basis- en secundair onderwijs te starten zoals tijdens het tweede trimester.
""
  • 7 juni 2021

Update corona: kader voor (groeps)activiteiten einde schooljaar

kader voor het organiseren van groepsactiviteiten op het einde van het schooljaar.
SID-in
  • 12 mei 2021

Voorlaatste jaar secundair? Neem deel aan de focusgroep over de SID-in

Wat verwacht jij van de SID-in? Geef je op voor onze focusgroep en vertel het ons. Misschien win je wel een leuke bon.
""
  • 24 maart 2021

Update corona: lessen geschorst in lager en secundair

Lessen geschorst vanaf maandag 29 maart Het Overlegcomité heeft vandaag beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.