Nieuws

  • 22 juli 2021
""

Nieuwe eindtermen tweede graad secundair gaan in op 1 september 2021

Het Grondwettelijk Hof gaat niet over tot de schorsing van de nieuwe (specifieke) eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs.
  • 25 juni 2021

Nieuwe maatregelen ICT-coördinatie: onderhandelingen afgerond

De onderhandelingen met de sociale partners over de nieuwe maatregelen ICT-coördinatie vanaf 1 september 2021 werden op 24 juni 2021 afgerond.
  • 9 juni 2021

Extended Reality (XR) in het tso en bso

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering de visienota 'Van kwetsbaar naar weerbaar' goed. Eén van de acties richt zich op Extended Reality (XR) in de 2de en 3de graad van het beroeps- en technisch secundair onderwijs.
  • 28 mei 2021

Meld je aan voor de lerende netwerken cognitief sterk functionerende leerlingen

Hoe herken je cognitief sterk functionerende leerlingen? Hoe pak je dit aan in je klas? Welke methodes en materialen kan je gebruiken? En wat met leerlingen die minder presteren of bang zijn om fouten te maken?
""
  • 17 juni 2021

Update corona: opstart volgend schooljaar

Wat met volgend schooljaar?
""
  • 7 juni 2021

Update corona: kader voor (groeps)activiteiten einde schooljaar

kader voor het organiseren van groepsactiviteiten op het einde van het schooljaar.
SID-in
  • 12 mei 2021

Voorlaatste jaar secundair? Neem deel aan de focusgroep over de SID-in

Wat verwacht jij van de SID-in? Geef je op voor onze focusgroep en vertel het ons. Misschien win je wel een leuke bon.
""
  • 9 juni 2021

Eindejaarsactiviteiten in het hoger onderwijs kunnen on campus doorgaan

Activiteiten zoals proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen kunnen dit jaar on campus doorgaan.
""
  • 7 juni 2021

Vanaf volgend schooljaar taalscreening bij 5-jarigen

Vanaf schooljaar 2021 - 2022 screenen basisscholen in het gewoon onderwijs elke leerling van 5 jaar op de kennis van de onderwijstaal. De screening gaat na in welke mate de leerling het Nederlands voldoende beheerst.
""
  • 28 april 2021

Update corona: 2de en 3de graad SO mag voltijds naar school - binnenlandse meerdaagse uitstappen in juni

Alle leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs kunnen vanaf 10 mei weer 100 % contactonderwijs volgen. Tot dat besluit komt minister Weyts na overleg met de virologen en de onderwijspartners. Scholen kiezen zelf of en wanneer ze overschakelen naar voltijds contactonderwijs. Scholen zijn immers zelf het beste geplaatst om de lokale situatie en de lokale noden in te schatten.