Alternatieve vormen van leren

Wat is het?

 • Via alternatieve vormen van leren kan je leerlingen zinvolle activiteiten aanbieden tijdens de periode waarin de lessen geschorst zijn door gebruik te maken van: 
  • Je bestaande hand- en werkboeken
  • Leermiddelen
  • Digitale platformen
  • Het aanbod van verschillende partners zoals uitgeverijen 
 • Lees meer over digitale leerplatformen en leermiddelen

Naar boven

Hoe pak je het aan?

 • Bepaal in overleg met je leraren welke alternatieve vormen van leren je inzet.
 • Hou daarbij rekening met de mogelijkheden van de ouders om thuis al dan niet digitaal op te volgen. Zo beschikt niet elke leerling thuis bijvoorbeeld over internet of een printer.

Vraag gratis wifi aan voor leerlingen zonder internettoegang

Wat kan jij als school doen?

Naar boven

Tips voor communicatie met ouders en leerlingen

Leg duidelijk uit:

 • Waarom je kiest voor alternatieve vormen van leren: leerlingen in ritme houden, voeling houden met de school, de aangeleerde leerstof kunnen inoefenen en na de paasvakantie via preteaching nieuwe leerstof leren.
 • Hoe je die zal organiseren
 • Wat de verwachtingen zijn
 • Wanneer alles gepland wordt
 • Hoe ouders hierin kunnen ondersteunen. Ouders vervangen de leraar niet.
 • Leren nu belangrijker is dan evalueren. Evalueren gebeurt enkel om het individuele leertraject van leerlingen op te volgen en hen daarover feedback te geven.

Communiceren kan via je eigen kanalen. Voorbeelden zijn: e-mail, digitaal leerplatform, facebookpagina van je school en sms.

Naar boven

Digitale leerplatformen en leermiddelen

Je kan gebruik maken van digitale leerplatformen en leermiddelen om:

 • Opdrachten over gekende leerstof aan je leerlingen te sturen
 • Nieuwe leerstof aan te leren

Voorzie passend leermateriaal voor leerlingen in de vorm van cursusmateriaal, video, online leerpaden, kennisclips,…  Vul deze aan met vragen/oefeningen die leerlingen zouden moeten kunnen oplossen na het doornemen van het materiaal, eventueel gecombineerd met standaardoplossingen die bijvoorbeeld na een week beschikbaar gesteld worden.

Naar boven

Hoe pak je afstandsleren via digitale leerplatformen en leermiddelen aan?

Geraak wegwijs in afstandsleren. Herbekijk:

KlasCement organiseert ook tijdens de paasvakantie webinars over afstandsleren. Schrijf je in en stuur je vraag vooraf door.

Ook je onderwijskoepel voorziet informatie:

Naar boven

Waar vind je eenvoudig en snel digitale content?

Naar boven

Tips voor het werken met een leerplatform en digitale leermiddelen

 • Geef duidelijke instructies over:
  • Wat leerlingen precies moeten doen
  • Waarom ze dit moeten doen
  • Hoe ze dit moeten doen
  • Hoe ouders kunnen begeleiden
 • Bewaak de taakbelasting van je leerlingen. Hou er rekening mee dat online leren veel intensiever is dan les krijgen in de klas. Livesessies duren best niet langer dan 15 minuten. Lees meer:
 • Benut de volledige dag, zodat je leerplatform snel en stabiel blijft.
 • Het kan handig zijn om extra handleidingen te voorzien voor ouders, zeker wanneer het om jongere kinderen gaat.
 • Maak gebruik van bestaande toepassingen om opdrachten te geven en op te volgen via de opnamefunctie van:

 • Verzamel vragen van leerlingen via je elektronische leeromgeving, e-mail, Padlet,…  en beantwoord deze vragen binnen een afgesproken termijn. Antwoorden kan op de leeromgeving, in de vorm van een tekst, een kennisclip, een streamingsmoment,…  
 • Houd de activiteiten van leerlingen bij op het leerplatform of de digitale leermiddelen. Maak contact met leerlingen (en ouders) die moeite hebben om te beginnen of vastlopen. Voorzie eventueel een elektronisch contactmoment (chat, telefoon,..) waar leerlingen iemand kunnen bereiken als ze problemen hebben.
 • Lees ook: Klasse - Leerlingen 3 weken lang motiveren: 9 tips

Naar boven

Het virtuele klaslokaal

Verschillende partners leveren extra inspanningen om in deze uitzonderlijke omstandigheden jou te ondersteunen bij alternatieve vormen van leren:

Smartschool

 • Wie Smartschool gebruikt op school, kan gebruik maken van hun nieuwe oplossing. In de rubriek “Mijn vakken” zal je, eens de nieuwe oplossing beschikbaar is, een nieuwe knop zien, nl. “Smartschool Live”. Deze knop komt in elk vak.
 • Wanneer gebruik gemaakt wordt van Smartschool Live, krijgt de leraar de rol van presentator in een videochatroom. Leerlingen kunnen live volgen. Mogelijkheden:
  • Leerlingen kunnen de leraar zien (webcam) en horen (microfoon). Omgekeerd is dit niet zo: de leraar kan de leerlingen niet zien of horen.
  • Het scherm van de leraar kan worden gedeeld: leerlingen zien wat de leraar doet (bv een toepassing gebruiken, een website bekijken,…).
  • Leerlingen en leraar kunnen met elkaar chatten en de leerlingen kunnen onderling chatten.
 • Deze functionaliteit van Smartschool is beschikbaar via browser en de Smartschool App voor iOS en Android. Smartschool ondersteunt scholen in deze moeilijke periode door de bandbreedte gratis aan te bieden. 
 • Meer informatie

Microsoft

 • Microsoft biedt een volledig cloudbased oplossing aan, die gratis is. Elke school kan gebruik maken van een virtuele ruimte op maat van de school. 
 • Met Microsoft TEAMS kan de leraar makkelijk een digitale klas opzetten.
 • Via een spoedprocedure kan je als school heel snel accounts voor je leerlingen aanvragen. Dit gebeurt via 'tenants'. Elk tenant kan maximaal 5.000 accounts krijgen en 5000 leraar accounts krijgen.  Een tenant is een virtuele ruimte op maat van de school. Wanneer een school gebruikmaakt van een cloudservice van Microsoft, zoals bijvoorbeeld Office 365, wordt in het datacenter een ruimte gereserveerd. Deze ruimte wordt de tenant genoemd. In deze ruimte worden de online diensten beschikbaar gemaakt.
 • Het product dat Microsoft aanbiedt is de A1 licentie. Deze is gratis en volledig cloudbased.

 • Meer informatie nodig? 

Google

 • Google biedt het platform Google Edu aan. Dit platform, incl. Google Classroom, is gratis.
 • Met Google Hangouts Meet kunnen leerlingen en leraar elkaar zien en horen. Hangouts is een vrij open platform: iedereen kan met eender welk mailadres verbinding maken met Hangouts Meet.
 • Je kan als school gratis een G Suite voor educatie domein activeren bij Google. Dit biedt je de mogelijkheid om gebruikersaccounts voor leerlingen en leerkrachten te activeren. Deze accounts worden ook gekoppeld aan het domein van de school (@domeinschool.be) en biedt de school de nodige digitale instrumenten aan. Er is een versnelde procedure voor het aanvragen van G-suite accounts naar aanleiding van de coronacrisis. 
 • Meer informatie 

Lees ook: KlasCement - Elektronische leeromgeving/Schoolplatform

Naar boven

Tips voor het lesgeven in het virtuele klaslokaal

 • Vraag leerlingen om hun microfoons uit te schakelen als ze niet gebruikt worden.
 • Presenteer aan de hand van je Powerpoint of andere presentatie.
 • Met digitale instrumenten zoals Mentimeter, Kahoot of Socrative kan je interactie creëren met de leerlingen op afstand. 
 • Gebruik een actief chat-kanaal zodat leerlingen vragen kunnen blijven stellen.

Welke infrastructuur kan je gebruiken?

 • In de mate van het mogelijke zetten de leerlingen hun thuisinfrastructuur in.
 • Waak erover dat leerlingen die thuis geen ICT-infrastructuur hebben niet uitgesloten worden.
 • Stel eventueel mobiele technologie (laptops) van de school ter beschikking van leerlingen die daar niet over beschikken via een formeel uitleensysteem. Maak gebruik van het model voor een docx bestandbruikleenovereenkomst (24 kB). Voor leerlingen uit het secundair onderwijs zonder laptop kan je een gedoneerde laptop aanvragen.

Naar boven

Vraag laptops aan voor kwetsbare leerlingen

Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs kunnen gedoneerde laptops aanvragen voor hun meest kwetsbare leerlingen. Zo kunnen ook zij genieten van digitaal afstandsleren en lopen ze geen leerachterstand op.

Wil je gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact op met je koepel:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

GO!

OVSG

 • E-mailadres: logistiek@ovsg.be
 • Neem de volgende gegevens op in je mail: adres van je school, een contactpersoon en het aantal laptops

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

OKO

De school wordt eigenaar van de laptops en staat zelf in voor de verdeling.

Elke laptop heeft een Windows 10-licentie, maar geen Microsoft Office.

De procedure duurt 5 werkdagen:

 • Werkdag 1: bestelling via de koepel 
 • Werkdag 2: telefonische afspraak voor levering met schooldirecteur of andere contactpersoon.
 • Werkdag 3: de laptops worden individueel verpakt en opgehaald door de transporteur.
 • Werkdag 4/5: de laptops worden in de loop van de dag afgeleverd door de transporteur op de school.

Naar boven

Ondersteuning nodig?

Zie je het bos door de bomen niet meer? Vraag ondersteuning bij je pedagogische begeleidingsdienst:

Je kan ook ondersteuning vragen bij organisaties zoals imec in samenwerking met KU Leuven.

Naar boven


Extra informatie