Angst voor de schoolpoort: schoolweigering

Wanneer leerlingen thuisblijven omwille van ernstige emotionele opwinding of klachten bij het vooruitzicht om naar school te gaan, spreekt men van schoolweigering.

Schoolweigering is een vorm van afwezigheid die meestal onder de radar blijft op school. Dit omdat doktersattesten de afwezigheid meestal wettigen.

Kenmerken van schoolweigering:

  • De leerling ervaart ernstige problemen bij het naar school gaan
  • De leerling ervaart ernstige emotionele opwinding of emotionele klachten bij het vooruitzicht om naar school te gaan
  • De leerling blijft thuis met medeweten van de ouders
  • De leerling vertoont geen antisociale gedragsstoornissen zoals liegen

Leerlingen die school weigeren, zijn vaak ijverig, hebben hoge werknormen en doen het vaak uitstekend op school. Ze hebben veelal een hechte band met hun ouders en hun ouders hechten meestal belang aan school.

Gevolgen van schoolweigering

Schoolweigeraars geraken achterop in hun leerproces door hun afwezigheid op school. Hun sociale contacten verminderen, waardoor ze soms in een sociaal isolement terechtkomen. Dit vergroot vervolgens hun angst om naar school te gaan. Ouders vinden schoolgaan belangrijk, maar weten vaak niet hoe te reageren.

Bekijk een filmpje over schoolweigering van het onderzoeksteam van HOGENT ‘Angst voor de schoolpoort’.
Meer info over vormingen over ‘Angst voor de schoolpoort’ op de website van HOGENT.

Lees de inspiratiebundel voor scholen op de website van HOGENT

" "