CLIL: Content and Language Integrated Learning

Wat is CLIL?

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands.

Die ‘andere taal’ is in Vlaanderen het Frans, Engels of Duits. Een leerkracht economie geeft zijn vak bijvoorbeeld in het Frans, of een leerkracht Duits geeft esthetica in die taal. Je school mag ook onderdelen van een of meerdere vakken aanbieden via CLIL.

Competenties verwerven

Belangrijk is het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal - de doeltaal - ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal (die ze veeleer in de reguliere taalvakken verwerven).

Een CLIL-traject doet dus geen afbreuk aan de doelstellingen van het niet-taalvak. Er zijn niet minder, noch andere onderwijsdoelstellingen.

Naar boven

Voorwaarden voor CLIL

CLIL is mogelijk onder een aantal voorwaarden:

  • CLIL kan in het voltijds gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd. Vanaf 2019-2020 ook in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs.
  • De lessen vinden plaats in het Frans, Engels of Duits.
  • Het neemt maximaal 20% van de onderwijstijd in.
  • De lessen Engels, Frans en Duits horen niet bij die 20%. Levensbeschouwelijke vakken, stages en CLIL-uren binnen het complementair gedeelte wél.
  • Er is een verplicht parallel Nederlandstalig traject.


Wil je met je school of onderwijsinstelling CLIL aanbieden? Doorloop het voorbereidingsproces en vraag CLIL aan.

Naar boven

Overzicht CLIL-scholen

xlsx bestandOverzicht CLIL-scholen (xlsx, 1 blad) (68 kB)

Naar boven

Stages in een vreemde taal

Stages zijn toegelaten in binnen- en buitenland. De voertaal van het stagebedrijf kan een andere zijn dan de onderwijstaal. Het maakt overigens niet uit of die stage binnen of buiten het CLIL-traject valt.

Contacten tussen stagiair en zaakvoerder, stagementor en ander personeel mogen in een vreemde taal.

Naar boven

CLIL en de onderwijsinspectie

Als het vak tot de focus behoort, inspecteert de inspectie bij de doorlichting de realisatie van de doelen van de niet-taalvakken die in een andere taal gegeven worden, zoals bij elke doorlichting.

Naar boven

Regelgeving
Contact
Afdeling Horizontaal Beleid
Afdeling Horizontaal Beleid
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België
Nathalie De Bleeckere
Fauve Van den Berghe